Vlaamse regering verstopt alarmbel

BRUSSEL – Er gaat geen dag voorbij of er trekt wel een vakbond of belangenvereniging aan de alarmbel. Niet alleen de economische crisis maar ook de onduidelijkheid die gepaard gaat met de overheveling van bevoegdheden van het federale niveau naar het Vlaamse, zorgen voor onrust die het overmatig luiden van de bel sterk in de hand werkt. Om de situatie leefbaar te houden, heeft de Vlaamse regering nu eenvoudigweg de alarmbel verstopt.

– door Ludo van Speybraeckel –

De alarmbel van de Vlaamse regering.
De alarmbel van de Vlaamse regering.

Met stijgende bevoegdheden komen uiteraard ook stijgende verantwoordelijkheden. Dat de alarmbel roodgloeiend staat, lijkt een teken aan de wand voor de onvrede en misnoegdheid van de Vlaamse burgers. Toch verdedigt minister-president Kris Peeters de beslissing om het rinkelende kleinood te verbergen: “Mijn mensen kunnen eenvoudigweg niet werken met de pokkeherrie die dat ding de afgelopen maanden constant maakte. Door dat lawaai hebben we een achterstand van enkele weken opgelopen en sluipen er te makkelijk foutjes en onzorgvuldigheden in ons werk – Muyters kan daar over mee spreken. Dat is op zich dan weer aanleiding voor extra geklaag van de alsmaar mondiger wordende burger. U begrijpt dat dit een vicieuze cirkel was, waar we snel uit moesten. In het belang van gans Vlaanderen heb ik dus de alarmbel verstopt. Omdat ik, zoals steeds, doortastend en grondig wil zijn, liggen de klok en de klepel op aparte locaties. Ik wil wel nog benadrukken dat het om een tijdelijke maatregel gaat.”

Zowel regering als oppositie lijken erg tevreden met de oplossing. “Dat is hier geen kerk he”, brult parlementslid Peter Gysbrechts (Open VLD), “Straks komen ze ons nog met van die wierookbrol ambeteren of moeten we onze Château Petrus inruilen voor fletse miswijn uit de Moezelstreek”. Minister van financiën Muyters (N-VA) kwam uithuilen bij de redactie. “Ik wil hier heel hard mijn best doen, maar de werkomstandigheden zijn gewoonweg ondraaglijk. Ik heb al veel moeten opgeven voor deze job, maar mijn gezondheid gooi ik niet te grabbel. Tijdelijke struisvogelpolitiek is volgens mij de meest aangewezen oplossing.”

Digitaal alternatief

Enkel minister Ingrid Lieten (SP.A) kwam nog met een innovatief alternatief op de proppen. Zij wou een digitale alarmbel laten ontwikkelen waardoor de ministers en parlementsleden zelf het volume konden regelen. “Mijn voorstel hield rekening met alle partijen: de burgers en verenigingen konden hun grieven kwijt en nog steeds een duidelijk signaal geven terwijl de politici en medewerkers zelf konden kiezen of, wanneer en hoe luid ze de digitale alarmbel lieten klinken op hun laptop of smartphone. Zonde dat dit voorstel zonder boe of ba van tafel wordt geveegd. Het is een aanfluiting van het democratisch basisprincipe van inspraak. Als ik de klepel wist hangen, zou ik zelf de alarmbel luiden”, aldus een zichtbaar ontgoochelde Lieten.

Laat een reactie achter