Steeds meer taalfoute in kranteartikkels

BRUSEL – Uit een zorgwekend onderzoek van de KUL blijkt dat er steeds meer taalfouten binnesluipen in krantenartikels. Proffesor Hubert Demiereneuckere trekt aan de alambel.

Taalfuote grype in de helle matschppij om zig heen
Taalfuote grype in de helle matschppij om zig heen

Demierenneuckere onderzocht de spelling in de balangrijkste nederlandstalige kranten van 1996 tot en met 2009, en steldde een zorgwekkende tendens vast. Vergeleken met 1996 worden er vandaag 24.3% meer taalfauten gemaakt. Vooral in de laatste jaar is er een vstortvloed van problemen vast te stelen. “Het betreft voornamelijk spelfauten. Ei of ij, ou of au, g of ch, het bleift een hijkel punt. Ook wordt er vaak tegen de werkwoordstijden gezondigt geworden. En dan is er nog die lastige –d, -t, of –dt op het einde, waarover vaak word getweifeldt.”

Nephaste invloet intrnet

Volgens proffessor Demiereneuckere weidt dit aan de toenemende invloed van het internet. “De latste jaaren merken we voorla onder jongeren een onverschilighijd ten opzigte van taelfouten. De spreektaal die men op inertnetfora handteert, is rontuit schreinend. Het is onvermeidelijk dat dit uiteindellijk doorseipelt in de kranteredakties, die naturlijk ok steds vaaker on-line zein.”Ook de toeneemende werkdruk zou een invloed hebben. “Redakteurs maken vaak taalloze overuuren. Dan slaat de zetduivel natuurlijk het makellijkst toe. En dan hep ik het noch niet over schrijverens die hirdoor nar de fles grypen.” Met de publikatie van diens onderzoek, hoopt Denmiereneukere deze tendenzen een halt toe te kunnen roepen.

De redakteursvakbont reageert enichsins geshokt, maer khunnen de fijten niet ontkenen. Se belooft aandagticher huun artikkels na te leezen. Zei mercken het prolbeem hop, en gefen toe dat hun aandagt bei ht naalesen voooral naar het ijnde toe verslapdt.  Dit si dna ook womneer e maaste faeltaute wwwrdn gemaekt.

Hrerpplipo

Wrlzopipop jarloeptipoep xxxw hrerpplipo mazdejls slk kk. Wrzopggum df er kolopnbvuq tzadsq glzapppppppppppppppp? Ks ks. (PpN)

Eén reactie op "Steeds meer taalfoute in kranteartikkels"

Laat een reactie achter