Leraars mogen niet langer ‘goedemorgen’ zeggen

BRUSSEL – In navolging van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren in Nederland beveelt de Vlaamse scholierenkoepel aan om klassen niet langer aan te spreken met ‘goedemorgen’.

Het woord ‘goedemorgen’ is problematisch om twee redenen, aldus scholierenkoepelvoorzitter Mauro Michielsen. “Ten eerste kan je er niet zomaar van uitgaan dat het voor iedereen een goede morgen is. Veel leerlingen kampen met een psychische kwetsbaarheid, waardoor het voor minstens een paar mensen in de klas altijd een ‘wat mindere’, een ‘lankmoedige’, of zelfs een ronduit ‘slechte’ morgen is.”

Stockfoto van een witte oude man die een diverse klas toespreekt (Max Fischer)

“Anderzijds wijst ontwikkelingspsychologisch onderzoek uit dat niet iedereen in hetzelfde circadiaanse ritme zit”, vervolgt Michielsen. “Zo heb je bijvoorbeeld ochtendmensen en avondmensen, waardoor de morgen niet voor iedereen als morgen aanvoelt.”

Bovendien verandert het slaapritme in de puberteit, waardoor de gemiddelde middelbare scholier later gaat slapen en langer uitslaapt. “Leerlingen om 8:30 uur aanspreken met ‘goeienacht’ zou dichter bij het gevoelsleven van de gemiddelde puber aansluiten”, lacht Michielsen.

Maar het gaat hier niet om gemiddeldes, het gaat erom dat niemand zich uitgesloten voelt. “Een term als ‘goedemorgen’ is erg paternalistisch, omdat het voorbij gaat aan de enorme psychische diversiteit en het verschil in tijdsbeleving dat in elke klas aanwezig is. Daarom beveelt de scholierenkoepel aan dat het beleefder is om elkaar niet langer te begroeten, maar om meteen te beginnen met de les”, besluit Michielsen.

Laat een reactie achter