KULeuven schaft leerstof af in richtingen Fysica en Wiskunde

LEUVEN – De KU Leuven wil vanaf het volgende academiejaar het aantal lesuren verminderen, het aantal examens beperken en de blok helemaal afschaffen. Daarmee hoopt de faculteit Wetenschappen de slaagkansen van de eerstejaarsstudenten drastisch te verhogen. Nu de wetenschappelijke richtingen alle leerstof afwijzen, wordt het bovendien des te onwaarschijnlijker dat de KU Leuven in de nabije toekomst de K zal laten vallen. 

Van alle studenten die tegenwoordig beginnen aan een opleiding Natuurkunde of Wiskunde slaagt slechts een vierde in het eerste jaar. Dramatische cijfers, beseft ook professor Peter Lievens, decaan van de faculteit Wetenschappen. “De democratisering van het onderwijs heeft ervoor gezorgd dat nu ook de middelmaat de weg vindt naar de universiteit”, aldus de decaan. “Vooral in moeilijkere richtingen zoals Natuurkunde, of Wiskunde, schept dat veel problemen. Er was dus nood aan een radicale hervorming. Door de leerstof af te schaffen, maken we de zwaarste richtingen niet alleen toegankelijker voor de studenten die al ingeschreven zijn, we hopen er bovendien de groeiende markt van ongeïnteresseerde en luie adolescenten aan te spreken, die tot hiertoe enkel hun gading vonden in humane richtingen, zoals Vergelijkende Cultuurwetenschap of Master in de Taal- en Letterkunde.”

Met de maatregel hoopt de faculteit Wetenschappen meer domme en luie adolescenten aan te trekken.  (Foto: WIkimedia Commons)
Met de maatregel hoopt de faculteit Wetenschappen meer domme en luie adolescenten aan te trekken. (Foto: WIkimedia Commons)

Een goeie zaak, vind ook minister van Werk Monica De Coninck (sp.a). “Ons onderwijs is totaal niet afgestemd op de noden van de economie. Om het even populistisch te stellen: er zijn te veel psychologen en theaterwetenschappers en te weinig ingenieurs en scheikundigen. Door moeilijke technische richtingen zoals Natuur- en Wiskunde ook toegankelijk te maken voor mensen zonder talent voor wetenschappen, studeert binnen vijf jaar misschien een generatie af die niet afhankelijk is van cultuursubsidies of de ambtenarij, maar integendeel een lucratieve betrekking bij een leuke multinational kan invullen.”

Heel jaar feesten

Joeri Hasselman (19), eerstejaarsstudent Fysica, juicht de hervorming alvast toe. “Ik denk dat ik dit jaar gewoon ga blijven zitten, dan hoef ik volgend jaar niet meer te studeren. Dat is dubbel prijs: nu een heel jaar feesten, en de komende vijf jaar ook. En aan het einde van de rit een felbegeerd diploma. Dank u, KU Leuven.”

6 reacties op "KULeuven schaft leerstof af in richtingen Fysica en Wiskunde"

  1. De democratisering van het onderwijs heeft ervoor gezorgd dat nu ook de middelmaat de weg vindt naar de universiteit..

    De universiteit is nu helemaal niet voor iedereen… Het makkelijker maken gaat enkel het diploma voor degene die het wel kunnen enkel maar minder waard maken!

    Schandalig gewoon!

    Beantwoorden.

Laat een reactie achter