Wiskundigen delen oneven getal door twee

BERLIJN – Wetenschappers van het Departement voor Experimentele Wiskunde aan de Duitse universiteit van Schlumpeldingen zijn er in geslaagd een oneven getal te delen door 2, zo staat te lezen in een persmededeling van de SU (Schlumpeldinger Universität).  Tot nog toe  was men er enkel in geslaagd om even getallen, zoals 4, 12 of 106, door 2 te delen.

Filosofen speculeren reeds lang over de theoretische mogelijkheid om oneven getallen door 2 te delen.  Zo merkte Immanuel Kont in de 18de eeuw al op dat het mogelijk is om een blok hout doormidden te zagen en dat dit, in wiskundige termen, kan worden uitgedrukt als “1 (een oneven getal, nvdr.) blok hout, gedeeld door 2”.  Men slaagde er echter nooit in om het resultaat van deze “deling”, namelijk twee blokken hout, in een wiskundige abstractie te formuleren.  Het Schlumpeldingse team wiskundigen, onder leiding van Dr. Ernst Hans Zwiebel, beweert nu net dit te hebben bewerkstelligd.

Dr. Zwiebels revolutionaire vernieuwing bestaat erin om tussen 1 en 2 tòch een getal te postuleren.
Dr. Zwiebels revolutionaire vernieuwing bestaat erin om tussen 1 en 2 tòch een getal te postuleren.

In hun experimenten namen ze het oneven getal 3 en vergeleken de resultaten van zijn naburige even getallen, 2 en 4, gedeeld door 2.  Een hypothetisch resultaat van 3 gedeeld door 2, zo redeneerde Dr. Zwiebel, moest daartussen liggen, aangezien 3 ook tussen 2 en 4 ligt.  Deze denkpiste was niet nieuw, maar praktische pogingen liepen in het verleden steeds vast op het feit dat de resultaten van 2 en 4 gedeeld door 2, respectievelijk 1 en 2, elkaar meteen opvolgen en geen ruimte laten voor een tussenliggend getal.  De revolutionaire vernieuwing van de SU-wetenschappers bestaat erin om tussen 1 en 2 toch een getal te postuleren, dat ze de voorlopige naam 1-en-half meegaven.

De precieze waarde van dit getal 1-en-half beschrijft Dr. Zwiebel “als groter dan 1, maar toch kleiner dan 2” en zijn team is momenteel volop bezig met pogingen om het nauwkeurig te meten. “Zodra we daarmee klaar zijn, gaan we kijken of het ons lukt om ook andere oneven getallen, zoals 1, 5 en 7 door 2 te delen,” aldus nog Dr. Zwiebel.

Laat een reactie achter