Milieu verliest milieuvergunning

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft de milieuvergunning van het milieu ingetrokken.  De dieren- en plantenwereld heeft het keer op keer nagelaten om zich op een efficiënte en milieuvriendelijke manier te gedragen, en wordt daar nu voor gestraft door de regering.

– door Ludo van Speybraekel –

De natuur zorgt voor steeds meer overlast

“De dierenwereld – enkele gedomesticeerde gevallen niet te na gesproken – blijft maar zonder pardon het milieu vervuilen”, weet Schauvliege. “Dieren hebben de natuurlijke neiging om nooit iets op te ruimen, hun gevoeg te doen eender waar ze staan of zwemmen, en overmatig veel lawaai te maken. Stel je eens voor dat wij mensen dat allemaal zouden beginnen doen? Het zou proper zijn! Naast dat zootje dat ze constant creëren, kan bovendien de vraag worden gesteld wat dieren eigenlijk concreet aan onze maatschappij bijdragen.”

N-VA-kamerlid Ben Weyts valt Schauvliege bij met enkele taalpolitieke argumenten: “Wij leren onze kinderen van kleins af aan om allerlei soorten dieren na te bootsen. Elke Vlaamse kleuter spreekt al gauw een aardig mondje koe, schaap of hond. Maar omgekeerd? Die hooghartige fauna weigert gewoon halsstarrig onze taal te leren. En dat na enkele tienduizenden jaren evolutie. Tja, wie niet horen wil, moet voelen.”

Rottende lichamen

Naast de dierenwereld hebben ook de planten het serieus verkorven. Vooral de bodemverontreiniging, als gevolg van het gebrek aan een dodencultus, is de schuld van planten. “Doordat de flora hun afgestorvenen bruutweg aan hun lot overlaten, vervuilen ze met hun rottende lichamen massaal de bodem, en miskennen ze het recht van onze burgers om op een smetvrije manier om te gaan met de natuur. Wij hebben onze bossen en weiden graag zuiver, en verzoeken de meest vervuilende dieren, bomen en planten met aandrang om ons grondgebied proper te houden, of desnoods te verlaten”, verduidelijkt Groen!-voorzitter Wouter van Besien.

Steeds meer wetenschappelijke studies wijzen erop dat planten bovendien massaal CO² uitstoten. En dat zonder daar ook maar één cent milieubelasting voor te betalen. “Kan niet,” oordeelt het kabinet-Schauvliege nu.  “De constante uitstoot van CO² moet ophouden. Desnoods onder dwang. Bovendien duiken planten overal ongevraagd op, ook op privédomeinen waar ze niets te zoeken hebben. En eens je één plant aantreft, kan je er donder op zeggen dat ze daar binnen de kortste keren met een heel leger staan. Gedaan daarmee!”

Het milieu overweegt nog om in beroep te gaan tegen deze maatregel, en bekijkt zelfs de mogelijkheid om België te verlaten. Al zal dat laatste, vooral in het plantenrijk, niet zo’n vaart lopen.

 

Laat een reactie achter