Vlaanderen wil woningbrand verbieden

BRUSSEL – De Vlaamse regering onderzoekt of steden en gemeenten via het plaatselijke politiereglement woningbranden kunnen verbieden tijdens de wintermaanden. Dat moet de uitstoot van fijn stof drastisch verminderen volgens Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).

– door Jan-Pieter De Leugheneire –

Woningbranden zijn verantwoordelijk voor 5 procent van de jaarlijkse uitstoot van fijn stof. (Foto: Pixabay)
Woningbranden zijn verantwoordelijk voor 5 procent van de jaarlijkse uitstoot van fijn stof. (Foto: Pixabay)

Omdat woningbranden jaarlijks verantwoordelijk zijn voor 5 procent van de totale uitstoot van fijn stof in Vlaanderen wil minister Schauvliege met ingang van 1 januari 2012 een totaalverbod op woningbranden invoeren. Voorlopig enkel tijdens de wintermaanden, maar als de maatregel succesvol blijkt, wil het departement Leefmilieu evalueren of het verbod niet naar het hele jaar valt door te trekken. Overtreders zouden met onmiddellijke ingang uit hun afgebrande woning worden gezet.

“De luchtkwaliteit is er in twintig jaar spectaculair op vooruitgegaan”, doceert minister Schauvliege tijdens een perscommuniqué. “Het zogenaamde ‘vuurkestook’ in de tuin is terecht aan banden gelegd door mijn voorgangers. Met het verbod op houtkachels bij windstilte en mist zetten we opnieuw een stap in de goede richting. Maar het kan altijd beter. Op de klimaattop in Durban zijn mijn ogen echt opengegaan; we moeten de uitstoot van fijn stof tot een minimum beperken voor de komende generaties. Een totaalverbod op woningbrand is gewoon een logische volgende stap in de richting van een fijnstofneutrale, veilige samenleving.”

Erfgoed

De maatregel krijgt pas groen licht wanneer alle adviesraden hun zeg hebben gehad over het Luchtkwaliteitsplan. Verwacht wordt echter dat het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) dwars zal liggen. “Door het verbod op houtkachels was een goeie, uitslaande woningbrand de laatste legale manier om dat typisch Vlaamse winterlandschap te herstellen waarin de geur van verbrand hout boven een mistig sneeuwlandschap met knotwilgen hangt”, aldus Patrick Verleyden, directeur van het VIOE. “Dat stukje erfgoed, populair tijdens herfst- en winterwandelingen, dreigt nu verloren te gaan als de minister haar wil doorzet.”

“Ach, er kan misschien kritiek komen” verdedigt Schauvliege zich, “maar binnen twintig jaar vinden we een woningbrand even abnormaal als het verbranden van patattenloof in de tuin. Terwijl die praktijk bij de generatie van mijn ouders toch ook schering en inslag was.”

Laat een reactie achter