Siegfried Bracke schreef mee aan Communistisch Manifest

BRUSSEL – Tussen 1845 en 1847 streek Karl Marx, de grondlegger van het socialisme en het communisme, neer in Brussel. Hij schreef er zijn immens bekende Communistisch Manifest, dat de loop van de geschiedenis voorgoed veranderde. Dat hij daarbij werd bijgestaan door gelijkgezinde denkers zoals Friedrich Engels is welbekend. Uit recent opgedoken archiefmateriaal blijkt echter ook niemand minder dan Siegried Bracke achter de schermen te hebben meegewerkt.

Siegfried Bracke (achteraan links) met gezin op bezoek bij Karl Marx in het voorjaar van 1846
Siegfried Bracke (achteraan links) met gezin op bezoek bij Karl Marx in het voorjaar van 1846

“We hebben een erg duidelijke foto (zie insteek) uit het archief van Friedrich Engels, die Bracke onbetwistbaar in het milieu rond Karl Marx plaatst”, verduidelijkt historicus Bruno De Wever (UGent). Verder onderwierpen de vorsers het Communistisch Manifest aan een nieuwe, grondige, taalkundige analyse. Vooral in zinsneden als “Een spook waart door Europa – het spook van de Verfransing van de Brusselse Rand” en het strijdvaardige “Ze zullen hem niet temmen, de fiere Communistische Leeuw”, menen de onderzoekers de hand van Bracke te onderscheiden.

Bracke wilde de resultaten van het onderzoek ontkennen noch bevestigen, maar wist wel te zeggen dat “als hij al meeschreef, zijn aandeel eerder minimaal was”. Ook had hij het er nog over dat “Karl’s (Marx, nvdr.) befaamde gezichtsbegroeiing alleszins geen uiting van misplaatst Belgicisme was”. (EM)

Laat een reactie achter