Paus spreekt joden vrij in zaak-Jezus Christus

VATICAANSTAD – In een religieus geschil dat al enkele millennia verdeeldheid zaait tussen joden en christenen heeft paus Benedictus XVI geoordeeld dat het joodse volk vrijuit gaat voor de moord op Jezus Christus van Nazareth. Inzake de medeplichtigheid aan de feiten won het uitverkoren volk het pleit uiteindelijk op procedurefouten.

– door Jan-Pieter De Leugheneire –

'Ego vos absolvo.' Benedictus XVI spreekt de joden vrij.
‘Ego vos absolvo.’ Benedictus XVI spreekt de joden vrij.

Courtroom murmurs gisteren in het Vaticaanse Hof van Assisi.  Het joodse volk, eeuwenlang verdachte nummer één in de moordzaak-Jezus Christus, werd door paus Benedictus XVI vrijgesproken van alle schuld aan de dood van de Messias. Als verzachtende omstandigheid riep de kerkvorst, die nog bij de Hitlerjugend en de Wehrmacht heeft gediend, in dat het joodse volk zich had laten meeslepen door hun malafide leiders, de zogenaamde ‘Tempel-aristocratie’. Aangezien de paus onfeilbaar is, kan tegen deze uitspraak niet meer in beroep worden gegaan.

Op de vraag of het uitverkoren volk dan op zijn minst medeplichtig was aan de moord op de Mensenzoon, antwoordde de openbare aanklager dat “vier schriftelijke getuigenissen onafhankelijk van elkaar bevestigen dat de joden de Gezalfde hebben overgeleverd aan de Romeinen, terwijl ze maar al te goed wisten dat dat Zijn dood zou betekenen”. Meester Hans Rieder, die de verdediging van de joden waarnam, maakte echter brandhout van dat  argument. “Die zogenaamde Blijde Boodschap verkondigt ook dat Christus over het water kon lopen en water in wijn kon veranderen. Dames en heren van de jury, aan u om te beslissen aan welk verhaal u het meeste geloof hecht.”

“Bovendien”, vervolgde de doorgewinterde procedurepleiter die nu snel op dreef kwam, “werden die getuigenissen pas vele tientallen jaren na de feiten opgetekend. Elke speurder die zijn vak een beetje ernstig neemt, weet dat herinneringen die zo veraf liggen vaak een loopje met de waarheid nemen. Om al deze redenen vraag ik het Hof om geen rekening te houden met het getuigenis van Marcus, Mattheus, Johannes en Lucas.”

“Als dat hun echte naam is, tenminste”, aldus Rieder nog in een ultieme poging de bewijsvoering van de openbare aanklager in diskrediet te brengen.

Slordig speurwerk

Slordig speurwerk, oordeelde ook het Hof, en als gevolg werden alle bewijsstukken die de medeplichtigheid van joden aan de moord op Christus moesten aantonen (het evangelie, nvdr.) nietig verklaard. Benedictus verklaarde echter wel dat “de joden, door massaal de andere kant op te kijken terwijl de Verlosser door de Romeinen beschimpt, gegeseld en gekruisigd werd, een torenhoge morele schuld treft”.

Met de vrijspraak komt een einde aan een van de meer populaire gronden om pogroms (de gewelddadige vervolging van joden, nvdr.) te rechtvaardigen. Antisemieten zullen het voortaan moeten stellen met het internationale joods-bolsjevistisch complot,  de joodse lobby, de Palestijnse kwestie en de haute finance om hun ideeën gestalte te geven.

Laat een reactie achter