Syrië ontwikkelt vaccin tegen burgers

Syrië heeft al maanden te kampen met een brutale en hardnekkige opstand tegen president Bashar al-Assad. Syrische wetenschappers zouden het afgelopen weekend echter een vaccin hebben ontwikkeld dat de balans voorgoed in het voordeel van het regime zou doen kantelen.

door Puriet Groenboeck

Burgers: een ziekte waar elke dictatuur wel eens mee te kampen heeft. (Foto: Muhammad Ghafari - CC BY 2.0)
Burgers: een ziekte waar elke dictatuur wel eens mee te kampen heeft. (Foto: Muhammad Ghafari – CC BY 2.0)

Het afgelopen jaar werden in de Arabische wereld drie dictaturen die amper ouder waren dan dertig jaar (Tunesië, Egypte en Libië, nvdr.) het slachtoffer van hun eigen burgers. Daarnaast werden tal van andere regimes in de regio gedwongen tot grote hervormingen of toegevingen aan de burgerbevolking. Ook Syrië bleef niet gespaard van gewelddadige protestacties door voor vrijheid ijverende burgers, maar kringen rond Assad zijn vastberaden “het systeem te zuiveren van alle bedreigende parasieten”, aldus een strijdvaardige woordvoerder van het regime. Een engagement dat nog versterkt wordt door de vraag van de VN-Veiligheidsraad en de Arabische Liga om een einde te maken aan het aanhoudende geweld in het land.

Vaccin

Hoewel Syrië de laatste maanden een niet onaanzienlijke inspanning heeft geleverd in de strijd tegen haar burgers door het opvoeren van corruptie, werkloosheid, het gebrek aan voedsel en het gebruik van T-72’s (moderne pantservoertuigen van Russische makelij, nvdr.) bleven de resultaten eerder teleurstellend. Sinds 2010 zijn er naar schatting slechts 3.000 doden gevallen. Specialisten waren het er dan ook snel over eens dat opstandige burgers enkel definitief konden worden uitgeroeid met een vaccin. Kenmerkend voor deze golf van protesten is namelijk dat ze telkens veroorzaakt worden door wat men onder epidemiologen civitates emancipates noemt: hardnekkige burgers die ijveren voor vrije meningsuiting, het respecteren van de mensenrechten en een menswaardige toekomst voor henzelf en hun kinderen. Deze burgers nestelen zich overal in  het systeem en waar ze zich vermenigvuldigen tasten ze het bestaande regime aan met hun ideeën van vrijheid en democratie.

Maar wat enkele weken geleden nog als toekomstmuziek klonk zou nu, dankzij de toewijding van de Syrische wetenschappers, veel sneller dan verhoopt realiteit kunnen worden. Geleerden verbonden aan het Syrisch Instituut voor de Bestendiging van het Regime en de Persoon van Bashar al-Assad (het S.I.B.R.P.B., nvdr.) zouden een vaccin hebben ontwikkeld dat ons moreel besef, ethisch bewustzijn, gezond verstand en zelfrelativeringsvermogen uitschakelt. Ingeënte soldaten zouden een zodanig grote waas van immoraliteit kunnen uitstralen dat eender welke andere burger binnen een straal van vijfhonderd meter terstond zowel mentaal als fysiek blokkeert en binnen een tijdsspanne van tien minuten sterft.

Het Syrische team heeft zijn bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature en buigt zich nu over de verschillende nieuwe, nog onontgonnen mogelijkheden die het vaccin biedt op het vlak van onderdrukking en vernietiging van de eigen burgerbevolking. “Er wachten ons nog mooie dagen”, glundert de directeur van het S.I.B.R.P.B., professor Murgot al-Ath Akh.

Legertop positief

Of het vaccin al operationeel is, zal de komende weken duidelijk worden, maar de top van het Syrische leger is alvast positief. Zo benadrukte generaal Balrugh al-Rath’ at Ah van de Syrische Republikeinse Garde (een paramilitaire elite-eenheid binnen het Syrische leger, nvdr.) op een persconferentie van Al Jazeera hoe intensief de afgelopen maanden waren voor zijn troepen: “Bij operaties waarin we kinderen en weerloze ouderen moesten uitschakelen, kon het moreel en ethisch besef van onze militairen geraakt worden. Dat kan tot desertie, mededogen en in extreme gevallen zelfs tot altruïsme leiden.” De generaal was dan ook verheugd te kunnen aankondigen dat dat risico dankzij het vaccin aanzienlijk zal verminderen. “We zullen voortaan niet meer eigenhandig onze landgenoten moeten doorzeven met kogels, simpelweg rondlopen zal al volstaan om hen te doen doodvallen”, klinkt het enthousiast.

Laat een reactie achter