Regering plaatst integrale beleid in diepvries

BRUSSEL – Met een unanieme stemming heeft de regering beslist om alle lopende zaken voorlopig in de diepvries te stoppen. In het huidige politieke klimaat is het onmogelijk om eender welke beleidsbeslissing dan ook te maken. Net zoals bij de splitsing van BHV worden de huidige hete hangijzers van economische crisis, vergrijzing, sociale zekerheid, werkloosheid, integratie van immigranten, energie, ecologie, ruimtelijke ordening, fiscale transparantie, onderwijs en de hervorming van justitie even aan de kant geschoven en weer bovengehaald wanneer er voldoende politieke stabiliteit is om daarin voldoende daadkrachtig op te treden. Vermoedelijk ergens na juni 2014.

Ben Weyts in feeststemming na unanieme beslissing tot nadere opschorting van alle andere beslissingen. (Foto: P. Van Welden CC BY-SA 3.0)
Ben Weyts in feeststemming na unanieme beslissing tot nadere opschorting van alle andere beslissingen. (Foto: P. Van Welden CC BY-SA 3.0)

“Sinds we het BHV-dossier uit de diepvries hebben gehaald, is daar weer heel veel plaats”, verdedigt Wouter Beke de omstreden beslissing. “En iedereen weet dat een lege diepvries veel meer verbruikt dan een volle. We moeten besparen waar we kunnen. Eigenlijk is dit dus een uiterst efficiënte beslissing.” Naast efficiëntie wil de regering vooral proberen om weer op een serene manier aan politiek te doen. “Op dit moment is het politieke klimaat niet optimaal om een werkelijk beleid te voeren, dus kunnen we alles maar beter even on hold zetten. Wanneer de tijd rijp is, zullen we de problemen weer ten gronde aanpakken. Als Bart De Wever op dit moment een scheet laat, is dat aanleiding voor een wekenlang schisma tussen links en rechts, en alles wat daar tussen ligt. Probeer dan als regering maar eens eensgezind een duur en log ambtenarenapparaat te hervormen tot een performante, publieke dienstverlening!”, aldus Gwendolyn Rutten.

Paardenkop

Dat alle lopende zaken tijdelijk worden bevroren, betekent hoegenaamd niet dat alle politici vanaf nu zouden stoppen met werken. Integendeel. Het is expliciet de bedoeling om elkaar zwart te maken, een kloot af te trekken, uit te dagen, uit te schelden, te chanteren, belachelijk te maken, te kleineren, bewust verkeerd te interpreteren, desnoods een paardenkop in malkanders bed te stoppen, om daarna met een propere lei te herbeginnen. Verder zal de focus van het federale niveau ook tijdelijk verschuiven naar het lokale. Eens de vastgelopen discussies over onder andere de kleur van het toiletpapier in de politiezone Zichen-Zussen-Bolder zijn opgelost, kunnen de nationale hangijzers weer bovengehaald worden.

“Dit was geen eenvoudige beslissing maar we hebben al onze politieke moed bij elkaar geraapt . Omdat het moest. Omdat dat het beste was. We zijn blij dat we het eindelijk ergens over eens zijn en iets constructiefs beslist hebben”, oreren een knuffelende premier Di Rupo en Ben Weyts in koor. “Al hebben we beslist van een tijdje niets meer te beslissen.”

2 reacties op "Regering plaatst integrale beleid in diepvries"

Laat een reactie achter