Nieuwe Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts wil Waalse rat voorgoed verdelgen

BRUSSEL – Delen uit de beleidsnota van de nieuwe Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) zijn uitgelekt. De N-VA’er stippelt een traject uit dat invasieve exoten wil ontmoedigen zich in Vlaanderen te vestigen.

Ben Weyts wil voor eens en voor altijd komaf maken met de Waalse rat.
Ben Weyts wil voor eens en voor altijd komaf maken met de Waalse rat.

De beleidsnota, die de werktitel ‘Eigen fauna eerst’ kreeg, stipuleert dat Vlaamse biotopen verstikken onder de toenemende migratiedruk van diersoorten die, wellicht onder invloed van de opwarming van het klimaat, oprukken vanuit het Zuiden. Deze zogenaamde ‘invasieve exoten’ verdringen de autochtone fauna en brengen zo het broze ecosysteem uit evenwicht. Zo verdringt de agressieve Jean-De-Liège bijvoorbeeld steeds vaker de brave Jan-Van-Gent. Dat is niet alleen problematisch voor het natuurbehoud, maar ook voor het toerisme: de Jean-De-Liège deinst er niet voor terug om met ijsjes, wafels of soms zelfs de portefeuille van argeloze toeristen aan de haal te gaan.

Uit de gelekte nota blijkt dat het beleid dat die evolutie een halt moet toeroepen, stoelt op twee pijlers.

Het werkdocument wil in de eerste plaats inheemse soorten bevorderen. Weyts’ administratie stelt zich tot doel dat de gaaienpopulatie tegen het einde van de legislatuur uit minstens 80 procent Vlaamse gaaien moet bestaan. Ook zullen 300 Vlaamse leeuwen worden uitgezet in het Nationaal Park Hoge Kempen. Deze ondersoort van de Europese leeuw is al honderden jaren uitgestorven in deze contreien, maar speelde een belangrijke rol in het ecosysteem aangezien hij aan de top van de voedselpyramide stond. De bedoeling is dat zij zich van daar uit verspreiden, eerst over het Vlaamse bevoegdheidsgebied maar op termijn ook andere historische habitats zoals de savannes van Artesië en Frans-Vlaanderen.

Daarnaast richt de minister zijn pijlen op een aantal soorten die zijns inziens de grootste bedreiging vormen voor het broze Vlaamse ecosysteem. Zo moet een grootschalige campagne voor eens en voor altijd komaf maken met de Waalse rat, die de Vlaamse Rand rond Brussel al sinds 1830 onveilig maakt. De minister voorziet in een inburgeringstraject om er productievere Vlaamse ratten van te maken, die niet alleen ‘kunnen worden ingezet als alternatieve energiebron‘, maar ook ‘een nuttige bijdrage kunnen leveren in de Vlaamse kenniseconomie’.

Engelse kippen zullen aan een taaltest worden ontworpen en zo nodig een taalcursus en inburgeringstraject moeten volgen.

Bruine apen

In de grote woonkernen en de centrumsteden zullen vooral de bruine aap en de kutmakaak het moeten ontgelden. Die soorten maken volgens het Weyts’ kabinet ‘hele wijken al decennia onleefbaar’ en ze zullen dan ook, ‘waar mogelijk in gesloten dierenasielcentra worden opgesloten’ alvorens ze ‘een nieuwe bestemming’ [krijgen].

7 reacties op "Nieuwe Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts wil Waalse rat voorgoed verdelgen"

      1. Een typisch probleem van miscommunicatie! Ze hebben in ’43 hun matten niet op- maar uit-gerold, dankbaar gebruik makend van de vriendelijke uitnodiging. Ze zijn dan maar gebleven en hebben zich ongebreideld voortgeplant, sommigen zelfs met de lokale species, waardoor het plaatselijk DNA onherroepelijk gedevalueerd werd. Dat zal wel dat die periode als een zwarte pagina in de geschiedenisboekjes vermeld staat! Zelfs een gespecialiseerd consultant uit Hamelen kreeg het gevaar niet onder controle!

        Beantwoorden.

Laat een reactie achter