Internationale Dag van de Internationale Dag massaal gevierd

DE AARDE – Er gaat tegenwoordig geen dag meer voorbij of het blijkt een Internationale Dag van iets of iemand te zijn. Om te vieren dat er vanaf dit jaar de kalender rond een Internationale Dag gevierd kan worden, wordt 29 mei -het laatste nog beschikbare etmaal- door de Verenigde Naties tot Internationale Dag van de Internationale Dag uitgeroepen. Overal ter wereld beginnen de voorbereidingen voor dit nu reeds heuglijke, eerste jaarlijkse event.

“De cirkel is rond!” glundert Helmut Blaue, woordvoerder van de dienst evenementen van de Verenigde Naties. “Voortaan kunnen we iedere dag een uniek topic op de internationale agenda plaatsen. Net omdat er geen enkele dag zonder Internationale Dag meer zal zijn, hopen we de druk op de internationale politiek te kunnen opvoeren. Door iedere dag een Dag te houden, verhogen we de kritische massa en dus ook het belang dat wereldwijd aan een gemiddelde Dag besteed wordt. Er zal geen Dag voorbij gaan of de wereld zal het geweten hebben!” klinkt het nog strijdvaardig.

De VN heeft zwaar geïnvesteerd in feesthoedjes
De VN heeft zwaar geïnvesteerd in feesthoedjes

Ondanks het feit dat de Internationale Dag van de Internationale Dag een rasechte metadag is, wil de Verenigde Naties zich niet louter richten op een elitair publiek. Om de eerste editie van de nieuwe Dag wereldwijd luister bij te zetten, heeft de VN zwaar geïnvesteerd in de internationale distributie van zo’n zes miljard feesthoedjes en porties confetti. Hier en daar verloopt die verdeling wat moeizaam, maar het fijnmazige netwerk van blauwhelmen maakt dit logistiek huzarenstukje toch op de meeste plekken mogelijk. Op 29 mei a.s. kunnen we dus met zijn allen even stilstaan bij het feit dat we iedere andere dag van het jaar ook ergens bij stilstaan.

Bond Zonder Naam ontgoocheld

Niet iedereen is echter tevreden met de Internationale Dag van de Internationale Dag. Heel wat andere voorstellen om de laatste beschikbare Dag in te vullen, hebben de duimen moeten leggen voor het voorstel van de Verenigde Naties. Een ontgoochelde Bond Zonder Naam bijvoorbeeld zag zijn aanvraag voor de ‘Dagelijkse Dag voor Alledaagse Dingen’ niet gehonoreerd. Ook andere voorstellen zoals de ‘Internationale Dag van Het OnvoorSPELbaar GebrUik van HOOFDLETTERS’ of de ‘Week van de Brutale Babyschaapjeslijkverkrachting’ hebben het tegen de verwachtingen in niet gehaald.

“We zijn trots dat we de laatste Dag te pakken hebben.” gaat Helmut Blaue verder. “Het spreekt voor zich dat er voorlopig geen Dagen meer kunnen bijkomen. Men kan bezwaarlijk twee dagen, internationale dan nog wel, vieren op één dag. Geef nu toe.” Het is echter niet denkbeeldig dat er in de nabije toekomst toch lege plekken zullen ontstaan in het felbegeerde rijtje van Internationale Dagen. Zo valt te verwachten dat 16 september (Internationale Dag voor de Bescherming van de Ozonlaag) niet veel langer als dusdanig ingevuld zal worden omdat van het ooit zo gevreesde gat in de ozonlaag al lang geen sprake meer is.

Wildgroei

Tot nader order echter zijn alle Internationale Dagen opgebruikt. Zelfs de vierjaarlijkse schrikkeldag is al jaren geleden geclaimd als Internationale Dag. Op 29 februari wordt over heel de planeet steevast de ‘Internationale Dag van de Biënnale’ gevierd, ter bevordering van de beeldende kunsten voor een breed publiek. Op vlak van Internationale Dagen lijkt er op dit moment een mondiaal evenwicht bereikt te zijn. Om een wildgroei aan overbodige Dagen zonder relevantie of draagvlak te vermijden, blijft de internationale gemeenschap zich dus beperken tot slechts één Internationale Dag per dag.

2 reacties op "Internationale Dag van de Internationale Dag massaal gevierd"

Laat een reactie achter