Regeringsmaatregel oogst kritiek

BRUSSEL – Een maatregel van de regering, die een maatschappelijk fenomeen moet inperken dat algemeen als negatief en onwenselijk beschouwd wordt, stuit op kritiek van een belangenvereniging voor mensen die door dat fenomeen niet getroffen worden, en er op een verdoken manier zelfs profijt uit halen.  Ook leden van de oppositie stellen zich “ernstige vragen bij deze maatregel” en gebruiken hem als voorbeeld van hoe het algemene beleid van de regering in hun ogen tekort schiet.

“Met deze maatregel perken we de gevolgen van dit maatschappelijke fenomeen grondig in”, verklaarde de minister onder wiens bevoegdheid het segment van de samenleving valt, waarin het fenomeen het duidelijkst merkbaar is.  “We maken ons geen illusies dat nu alle problemen van de baan zijn, maar het is duidelijk een stap in de goede richting.  Ook op gebied van de begroting is dit een goede maatregel, want hoewel we beogen de omvang van het fenomeen te verkleinen, zullen we er, in de vorm van belastingen, uiteindelijk toch meer aan verdienen dan voorheen het geval was.”

Maar niet iedereen is het met de aanpak van de minister eens.  “De minister slaat de bal mis,” verklaarde een woordvoerder van een groep mensen die van het fenomeen geen kwalijke gevolgen ervaart.  “We erkennen dat er rond het fenomeen een probleem bestaat, maar denken dat er toch andere manieren bestaan om dat probleem aan te pakken.  Want de maatregel, zoals hij nu door de minister wordt voorgesteld, heeft op ons een hinderlijke uitwerking.  En dat willen we niet.”  De belangenvereniging onderzoekt nu of ze de maatregel nog kan tegenhouden en overweegt naar de Raad van State te stappen.

Oppositie

Voor andere mensen, vooral mensen die door het fenomeen wel getroffen worden, gaat de maatregel van de minister dan weer niet ver genoeg.  “We zijn blij dat het fenomeen nu eindelijk in de belangstelling komt te staan, en de maatregel van de minister gaat in de juiste richting,” zegt iemand uit deze groep mensen.  “Maar het probleem rond het maatschappelijke fenomeen blijft bestaan en we zullen ons best blijven doen om de regering hierop te wijzen.”

In het parlement had een lid van een partij uit de oppositie ook kritiek op de minister en zijn of haar maatregel:  “Het typeert de minister, en de hele regering, dat zij met deze maatregel proberen het maatschappelijke fenomeen te beperken, terwijl de maatregel volgens ons helemaal niet het gewenste effect zal hebben.  Wij hebben al in de periode van de vorige regering, toen wij ook in de oppositie zaten, op de gevaren van het fenomeen gewezen en de minister, die toen ook minister was, heeft toen niets ondernomen.  En nu, nu het probleem zich weer stelt, blijft de maatregel van de minister veel te minimaal.”

Verkiezingen

Een lid van een andere partij, die ook in de oppositie zit, wees de minister op de beloftes die de partij van de minister tijdens de verkiezingscampagne had gemaakt: “U heeft de kiezer beloofd om dit fenomeen, waarvan u eindelijk de ernst onderkent, grondig aan te pakken.  Maar de manier waarop u dat nu doet, strookt helemaal niet met de visie die onze partij rond het fenomeen heeft en wij vinden dat onze voorstellen over hoe dit fenomeen het best aangepakt kan worden veel beter dan uw maatregel.  We zijn er zeker van dat we van de kiezer, bij de volgende verkiezingen, gelijk zullen krijgen.”

2 reacties op "Regeringsmaatregel oogst kritiek"

Laat een reactie achter