Vaticaan start met onlineverkoop aflaten

VATICAANSTAD – Om tegemoet te komen aan de groeiende noden van de hedendaagse gelovige, gaat het Vaticaan definitief de digitale toer op. Als speerpunt van de verdere informatisering start Rome vanaf zondag met de onlineverkoop van aflaten.

dR_paus
Paus Benedictus: ‘geen enkele andere godsdienst doet het goedkoper.’

“Onze marketingafdeling heeft het onderzocht, en er is wel degelijk een markt voor aflaten. Er is zelden zoveel gezondigd”, weet Customer Services Manager Magnus Dei. “Alleen willen hedendaagse consumenten de omslachtige trip naar het verkooppunt niet meer maken. De leegloop van de kerken is daar in dat opzicht niet vreemd aan. Volgens onze bevraging willen de gelovigen van vandaag dat de kerk naar hen komt, en niet andersom. Op die behoefte spelen we nu in met de onlineverkoop van onze aflaten. Katholieken kunnen dankzij een handige interface kiezen uit een lijstje zonden, de nodige kosten betalen met hun credit card, en wij garanderen dat de specifieke zonde waarvoor ze gelouterd wensen te worden binnen de week vergeven is. Een handige extra service is dat de aflaat aan huis geleverd wordt. We hebben daarvoor een joint venture getekend met de Getuigen van Jehovah, die veel ervaring hebben met dit soort huis-aan-huisverkoop.”

“Bovendien hebben we ook de zonden waarvoor je kan intekenen op een aflaat aangepast aan de moderne tijd.”, vervolgt Chief Operating Services Fra Angelico. “Zo kun je – en dat is uniek voor de internetverkoop – ook aflaten kopen voor het downloaden van muziek of het bekijken van internetporno. Je kunt jezelf al vrijkopen van eeuwige hel en verdoemenis voor 20 eurocent per gedownload nummer. Geen enkele andere godsdienst doet het goedkoper! Aflaten voor internetporno zijn iets duurder, maar wij bij de Katholieke Kerk weten dan ook als geen ander dat zedenzonden zwaarder doorwegen dan zonden tegen het eigendomsrecht. (lacht)”

Test-Aankoop

Bij strijdvaardige monde van woordvoerder Ivo Mechels heeft Test-Aankoop alvast laten verstaan “de aflatenverkoop nauwlettend in de gaten te zullen houden. Gods wegen mogen dan wel ondoorgrondelijk zijn, wij willen de consument de weg tonen naar een eerlijke en kwaliteitsvolle dienstverlening. Wat ons zorgen baart, is de monopoliepositie van het Vaticaan inzake goddelijke genade. Ze kunnen de prijs dus kunstmatig hoog en de service respectloos laag houden, en geen haan die er driemaal naar zal kraaien. Bovendien hebben we serieuze vermoedens van koppelverkoop in dit geslepen businessmodel: wie meer dan pakweg vijf aflaten per jaar wil kopen, zal allicht verplicht worden van ook gedoopt, ja zelfs gevormd te zijn. Dat soort van plat-commerciële, ultramontaanse dwingelandij zullen wij hard aanpakken!”

Kanunnik Speelbroeckx, belast met de implementatie van de aflatenverkoop in de Vlaamse bisdommen, weerlegt de kritiek als zou de Kerk vooral financieel eerder dan spiritueel gewin op het oog hebben. “De tien geboden stammen nu eenmaal uit een tijd waarin er van telecommunicatie of sociale media nog geen sprake was. Al van tijdens de kruistochten gebruiken we de contemporaine state-of-the-art technologieën om het woord van de Almachtige te verspreiden. Wij willen onze traditie van moderniseren gewoon verderzetten. Dat doen we niet alleen door de online verkoop van aflaten maar door op alle vlakken met onze tijd mee te gaan. Ook Benedictus XVI zit sinds kort op Twitter. Net als God, trouwens.”

Wie graag een elektronische aflaat bestelt, kan surfen naar https://webshop.vatican.va/products/indulgences. Door de verwachte stormloop op het religieuze kleinood zou het volgens de IT-specialisten van het Vaticaan wel kunnen dat de site regelmatig crasht. (JDL/LvS)

Eén reactie op "Vaticaan start met onlineverkoop aflaten"

Laat een reactie achter