Wat staat er in het federale regeerakkoord?

BRUSSEL – De regering Michel I is een feit. Gedurende de volgende vijf jaar zal de Zweedse coalitie vorm geven aan enkele ingrijpende beleidsveranderingen. De Raaskalderij zet even op een rijtje wat binnenkort concreet verandert.

Foto: VRT
Foto: VRT

 

  • Het toegestane aantal overuren in de horeca wordt opgetrokken. Vanaf 1 januari 2015 zal iedereen iets langer kunnen doorzakken op café.
  • Tijdskrediet wordt afgeschaft voor wie een wereldreis wil maken, maar uitgebreid voor kinderzorg of palliatief verlof. Wie tijdens zijn wereldreis toch verder anciënniteit en pensioenrechten wil opbouwen, moet voortaan dus kinderen of een terminaal familielid meenemen.
  • Langdurig werklozen kunnen kiezen tussen twee halve dagen gemeenschapsdienst per week of eenmalig uitgezet worden in het natuurpark Bois Sauvage als jachtvee voor ondernemers die hun marksmanship willen oefenen.
  • Iedereen zal tot zijn 67ste moeten werken. De doden die na 2008 zijn begraven en tijdens hun leven niet tot 67 hebben gewerkt, worden terug opgegraven en via een integratietraject en high-tech shocktherapie opnieuw op de arbeidsmarkt binnengebracht. Zodra ze hun rechtmatig steentje hebben bijgedragen, worden ze gratis terug begraven door langdurig werklozen die gemeenschapsdienst verrichten.
  • Aangezien kunstenaars technisch gezien niet werken, maar een hobby bedrijven, hoeven zij niet tot hun 67ste te werken. Desondanks krijgen ze vanaf hun 67ste toch een volwaardig pensioen.
  • Het liedje ‘When I’m 64’ van The Beatles wordt opnieuw ingezongen voor de Belgische markt als ‘When I’m 67’. De federale onderhandelaars zijn er op dit moment nog niet uit wie dat moet doen, maar in de wandelgangen wordt de naam van Laura Lynn gefluisterd. Mogelijk wordt dat een duet met Sandra Kim om de communautaire vrede te bewaren.
  • Het rijbewijs met punten wordt ingevoerd. Vanaf grote onderscheiding mogen automobilisten gebruik maken van het linkerrijvak. De middenstrook is voorbehouden voor chauffeurs met onderscheiding. Wie een voldoende behaalt, moet zich tevreden stellen met het rechterrijvak. Wie gebuisd is, moet zich beperken tot een ezelskar op de pechstrook.
  • Vakbondslieden die kankeren op het beleid van de federale regering, zullen een kleine bijdrage moeten storten in een vloekpot. Met de opbrengst van de vloekpot wordt een marmeren standbeeld van Karel Van Eetvelt opgericht.
  • De energiecrisis wordt bestreden met een degressiviteit van de energieproductietechnologie in de tijd. Heel concreet betekent dat dat de energieproductie steeds meer zal aanleunen bij voorbijgestreefde technologieën. In eerste instantie wordt dus een nieuwe kerncentrale gebouwd. Na de kernuitstap (vijf jaar na de bouw van de nieuwe kerncentrale) schakelt de overheid overheid over op vroeg 20ste-eeuwse oplossingen zoals steen- en bruinkool. Vervolgens op 19de-eeuwse technologieën zoals pershuizen en stoommachines, om nog iets later over te schakelen op wind- en watermolens.
  • De woordenschat waarmee we het federale staatsbestel omschrijven wordt aangepast aan de veranderde politieke zeden. De premier wordt voortaan aangesproken als ‘CEO’, de regering gaat door het leven als ‘raad van bestuur’. Het parlementair halfrond wordt in alle wetteksten vanaf 1 januari 2015 omschreven als ‘aandeelhoudersvergadering’. De gewone burger wordt ‘de dupe’.

Laat een reactie achter