Vlaamse scholen distantiëren zich van multiculturaliteit

BRUSSEL – Eerder deze week organiseerde een schooltje in Schoten  ondoordacht een halal-barbecue, waarbij een klasje Vlaamse schoolkindjes ei zo na het slachtoffer werd van een levensgevaarlijke multiculturele ervaring. Enkele militanten van het Vlaams Belang wisten op het nippertje de ramp te voorkomen.  De Vlaamse scholengemeenschap heeft na het incident besloten om zich voortaan te distantiëren van eender welke vorm van interculturele activiteit.

Het was minister van onderwijs Pascal Smet (sp.a) die als eerste het licht zag: “Dankzij deze actie van Vlaams Belang zijn ons de schellen van de ogen gevallen. Wij beseffen nu dat de linkse lobby ons decennialang een rad voor de ogen heeft gedraaid. Filip Dewinter zegt het juist: niet armoede, sociale uitsluiting of slechte vrienden leiden tot criminaliteit, multiculturaliteit leidt tot criminaliteit. De Vlaamse jeugd is veel te lang aan verschrikkelijke gevaren blootgesteld. Door onze ranzige, socialistische oogkleppen zijn wij al die tijd niet in staat geweest om dat te beseffen.”

Voorbeeldfunctie

Uw krant ging zijn licht opsteken in het Sint-Jozefscollege in Bornem. In de leraarskamer kijken enkele leerkrachten nog wat onwennig voor zich uit, nu er ‘s morgens niet langer koffie zal worden geschonken. Koffie is namelijk een exotisch, Zuid-Amerikaans product, en kan volgens de nieuwe richtlijn niet langer worden getolereerd. “Beeld je eens in dat onze leerlingen gaan denken dat het zomaar okee is om eten en drinken uit vreemde landen naar binnen te werken,” vertelt directeur Siegfried Martens. “Leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie, en moeten hun leerlingen er duidelijk op wijzen dat andere culturen per definitie verwerpelijk zijn.” Opvallend genoeg wil Martens ook geen frieten meer aanbieden in de refter. “De aardappel werd inderdaad al heel lang geleden in onze gewesten ingevoerd,” klinkt het, “maar we willen niet de valse indruk scheppen dat wanneer iets wat hier maar lang genoeg verblijft, als vanzelf een deel zou mogen gaan uitmaken van onze volksaard”.

Voortaan geen koffie meer in het Sint-Jozefscollege in Bornem: ‘Stel je eens voor dat onze leerlingen zomaar voedingsstoffen uit vreemde landen zouden binnenspelen’

De logische gevolgen van de maatregel strekken echter nog veel verder dan enkel de nieuwe voedselvoorschriften. Ook de impact op het vanaf nu exclusief Vlaamse vakkenpakket zal groot zijn. De van vreemde invloeden gezuiverde lessen wiskunde, aardrijkskunde en muzikale vorming zullen nooit meer dezelfde zijn. “Dankzij het Vlaams Belang staan we eindelijk eens stil bij de hallucinant grote hoeveelheid buitenlandse kennis die we onze kinderen al die tijd hebben opgelepeld,” kirt juf wiskunde Ingrid Vantheller. “Het is ontstellend te beseffen hoeveel van onze wiskundige, meetkundige en astronomische kennis we klakkeloos uit die islamitische wereld hebben overgenomen, zoals algebra (komt van het Arabische Al-Djabr, nvdr.). Bovendien hanteren we daarvoor al sinds jaar en dag Arabische cijfers, zonder goed na te denken over de gevaren die daarmee gepaard gaan.”

Vreemde volkeren

Ook het talenpakket van de lagere en middelbare scholen zal grote veranderingen ondergaan, weet leerkracht Nederlands Mark Taelemans. “We moeten ons de vraag stellen of het in de 21ste eeuw nog opportuun is om Vlaamse kinderen met Vlaams geld vreemde talen aan te leren. Straks denkt iedere inwijkeling dat hij hier eender welk taaltje mag komen spreken, omdat wij toch alles verstaan”, vertelt de onderwijzer.  Frans en Engels werden alvast uit het curriculum geschrapt. Duits zou nog wel kunnen, “omdat Vlaanderen en Duitsland cultureel gezien toch wel erg dicht bij elkaar liggen,” voegt de bijna gepensioneerde taalleraar eraan toe.

Meester Lucas Alderweirelt geeft aardrijkskunde aan de vijfdes en zesdes. Beseft hij dat hij de samenleving aan de rand van de afgrond heeft gebracht, louter door op het bestaan van vreemde volkeren en continenten te wijzen? “Wij zijn mis geweest ja, maar wij hebben het niet geweten,” klinkt het. “Wij zijn jarenlang geïndoctrineerd geweest door de linkse intelligentsia, om onze jongeren valselijk te doen geloven dat zij deel uitmaken van één wereld, waarin iedereen gelijk is ongeacht huidskleur, etnische afkomst of geloofsovertuiging.  Met alle rampzalige gevolgen van dien. Gelukkig kunnen we daar nu iets aan veranderen. Voortaan onderwijzen wij enkel nog over Het Kempenland, de Fiere Vlaamse Steden en de Vlaamse Klei,” besluit Alderweirelt fier. (EM)

Eén reactie op "Vlaamse scholen distantiëren zich van multiculturaliteit"

Laat een reactie achter