“Bart De Wever vergiftigd met polonium-210”

ANTWERPENN-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever is mogelijk vergiftigd met de radioactieve stof polonium-210. Bij onderzoek van De Wevers lichaam en omgeving hebben wetenschappers ernstige aanwijzingen in die richting gevonden. Hun bevindingen verschijnen binnenkort in het wetenschapstijdschrift The New Flemish Scientist.

De onderzoekers stelden de eerste onregelmatigheden in de gezondheidstoestand van De Wever vast toen hij plots op onverklaarbare wijze gewicht begon te verliezen. Een grote vuilniszak met besmette kledij voor de deur, bestemd voor de minderbedeelden van onze samenleving, bevestigde hun vermoedens dat er iets grondig mis was.

 

Bart De Wever (Beeld YouTube)
Bart De Wever (Beeld YouTube)

Vorser Wolf Speurneusch legt uit: “Voor het gespecialiseerde oog waren de tekenen meteen zeer verontrustend. De fysieke aftakeling was onmiskenbaar, en ook de geestelijke gesteldheid van De Wever leek erg snel achteruit te gaan. Waar hij vroeger als een vrolijke Frans, zeg maar, (lachje, nvdr.) door het leven ging, werd hij erg snel prikkelbaarder en zwartgalliger dan ooit te voren. ‘Zet die ploat af!’ ‘Trek dat T-shirt uit!’ ‘Antwerpen is niet van u!’ ‘Geef die drugs af!’ ‘Betaal die GAS-boete!’.”

Tihange 4

Ondertussen lijkt het erop dat De Wever ook zijn omgeving radioactief besmet heeft. “Het valt te vrezen dat de hele partijtop inmiddels aan stralingsziekte lijdt,” stelt Speurneusch. “Siegfried Bracke vergeet plots het belang van de staatshervorming voor de partij, Danny Pieters wil een vergoeding opstrijken waar hij zelf tegen is, Theo Francken is het eens met Freya Piryns over asiel- en migratiekwesties en Geert Bourgeois kraamt onzin uit over de Rode Duivels.”

Bij N-VA zelf vermoedt men een Waals complot. Ben Weyts, de gedoodverfde opvolger van De Wever, verklaart: “Of het nu om kieskringen of om kernenergie gaat, het is algemeen geweten dat de Franstalige alleen is geïnteresseerd in splitsingen indien het hem zelf goed uitkomt”. Weyts wijst met een beschuldigende vinger naar de Waalse nederzetting Tihange, waar een verdachte kernreactor staat: “Polonium-210 is erg onstabiele materie, die bovendien voortdurend in verval is. Lang heeft het dan ook niet geduurd voor we de stof konden traceren tot in Wallonië – we vermoeden dat een malafide PS’er zichzelf via een scheur in het reactorvat van Tihange 4 toegang heeft verschaft tot het uiterst giftige goedje”

Halfwaardetijd

Intussen vreest Speurneusch dat het intussen al te laat is. “Het lijkt erop dat de hele partij een radioactieve vervalcyclus doormaakt”, analyseert de onderzoeker. “We spreken van radioactief verval wanneer een deeltje, zoals een proton, alfamannetje of electoraat, wordt afgestoten van de nucleus. Dit gebeurt vooral bij instabiele elementen, en daarvan hebben ze er bij de N-VA wel wat rondlopen. Denk maar aan Vic Van Aelst, Bas Luyten of het Turnhoutse schepencollege”. Gevraagd naar de halfwaardetijd van de N-VA, antwoordt Speurneusch: “Het is nog wat te vroeg om al definitieve conclusies te trekken, maar volgens onze eerste berekeningen, gebaseerd op de recente peiling van De Standaard & VRT, zou het wel eens kunnen dat het electoraal halveringspunt bereikt wordt omstreeks 25 mei 2014.” En laat dat nu net de datum van de volgende verkiezingen zijn.

2 reacties op "“Bart De Wever vergiftigd met polonium-210”"

  1. tzen vanijgens weer de sossen die mijne copain Bart bij zen pietjen hebben deur die polooniers naar ier te halen stuurt ze maar allemaal weer naar warsjou van waar dasse kommen want ze pakken ook ons werk af en ons vrouwen

    Beantwoorden.

Laat een reactie achter