Partij Van De Arbeid investeert partijdotatie in grote, gouden buste Karl Marx

BRUSSEL – Dankzij het relatieve succes van de Partij Van De Arbeid tijdens de laatste stembusgang ziet de extreemlinkse partij haar jaarlijkse dotatie quasi verdubbelen, tot 926 000 euro. De partij wil het geld goed besteden.

Met 926 000 euro hebben de neomarxisten van PVDA net genoeg om deze gouden buste van Karl Marx te kopen.
Met 926 000 euro hebben de neomarxisten van PVDA net genoeg om deze gouden buste van Karl Marx te kopen.

Dankzij die gulle gift van de belastingbetaler boekt de neocommunistische partij eensklaps een miljoenenomzet. “En dat kan allerminst de bedoeling zijn voor een partij die van de strijd tegen het grootkapitaal haar corebusines heeft gemaakt”, blaast partijvoorzitter Peter Mertens, die duidelijk verveeld zit met de zaak. “Ik bedoel, hoe durven ze?”

Voor de voorzitter is het duidelijk wie er achter de demarche zit. “Het patronaat en het grootkapitaal proberen ons te bedwelmen met de verlokking van onmetelijke rijkdom. Men wil van ons een systeempartij maken en ons inkapselen in het neoliberale marktmodel. Maar dat zal niet pakken. Trotski draait zich om in zijn graf!”

Nochtans behelst de dotatie simpelweg de subsidie waarmee de politieke partij haar werking kan financieren. Men kan er, onder andere, wetenschappelijke medewerkers van betalen, of verkiezingsdrukwerk. Het is een democratisch recht waar alle partijen, naargelang hun stemmensaldo tijdens de laatste verkiezingen, recht op hebben.

Chinese vrijwilligers

“Dat is misschien relevant voor partijen die hun medewerkers betalen”, geeft Mertens toe. “Maar wij zijn er van overtuigd dat ideologische gedrevenheid zich niet hoeft te vertalen in een competitief salaris. Onze dagelijkse werking bestaat dan ook voornamelijk uit Chinese vrijwilligers, en zelf verdien ik als partijvoorzitter ook gewoon het minimumloon.”

Daarom heeft de partijtop unaniem beslist (met 1 stem tegen 0, nvdr.) om de dotatie in één keer uit te geven aan een groot, gouden standbeeld van Karl Marx. “Aan de huidige goudkoers kunnen we ons een standbeeld van 31,142 kg veroorloven”, rekent de PVDA-voorzitter voor. “En als de klassenstrijd eenmaal is gestreden, het kapitalistisch systeem uiteindelijk is ingestort, geld geen waarde meer zal hebben en alle aandelen tot waardeloze vodjes papier herleid zullen zijn, zal dat met voorsprong de beste investering zijn die we ooit hebben gedaan.”

 

2 reacties op "Partij Van De Arbeid investeert partijdotatie in grote, gouden buste Karl Marx"

 1. Mambon umberin finite · Bewerken

  Wij van de VLPEAAWVLPEAABB (Vernieuwd Links Progressief Ecologisch Anders Alternatief Wederom niet VLPEAAB Blok) verzetten ons actief tegen deze belediging van de erfenis van de grootste denker aller tijde. Na nauwkeurige inspectie van een van onze kameraden van de KGB-ab (niet te verwarren met de ideologische verraders van de KGB-a) blijkt namelijk dat zijne Heilige Gelijkmaker TWEE SNORHAREN (Sic!) te weinig telt. Hoe veel langer zullen wij zulke verkrachtingen van het linkse gedachtengoed door centrumhoeren nog moeten aanzien vraag ik u?!

  Proletariërs aller land* VERENIGD u tegen dit verderf!

  *Enkel de échte. Maar ook niet als in arbeiders of loontrekkende. Gewoon de echte hé … alle ja, ge kent da wel hé.

  Beantwoorden.
  1. Fokyu-Azil Liontimes · Bewerken

   Nu moet ik dringend reageren vanwege de OCPODRG-HKE (Ouderwets Centraal Plat Op De Rug Gepakt – Hygiëne Komt Eerst).
   We mogen dan wel centrumhoeren zijn, toch rest er ons voldoende waardigheid om te stellen dat ook wij gerechtigd zijn om ons overtuigde, volleerde proletariërs te noemen. Men kan ons nauwelijks verwijten arbeider of loontrekkende te zijn!
   Onze Heilige Standmaker stelt dat, zolang u de twee ontbrekende snorharen in de sik blijft zoeken, u er zeker niet uit zal geraken! We zijn wel degelijk VERENIGT en dagen de Linkse Dragers uit om ook in de Rechtse Hoek eens te gaan neuzen, wie weet wat er dan allemaal nog kan beginnen kriebelen!

   Beantwoorden.

Laat een reactie achter