Gwendolyn Rutten: ‘Iedereen is vrij om de norm te volgen’

Foto: Paul Van Welden (CC BY SA 3.0)

In een open brief in Knack heeft Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten het Vlaamse liberalisme nieuw leven ingeblazen door te benadrukken dat iedereen de vrijheid heeft om normaal te doen.

De boodschap, door sommige politicologen al omschreven als Liberalisme 3.0, laat zich kernachtig samenvatten als ‘gewoon normaal en aangenaam samenleven‘. Alle individuen zijn immers vrij om in de massa op te gaan.

“In zo’n samenleving, in zo’n land wil ik leven. U toch ook?”, juicht Rutten.

Wij leven, luidens de liberale voorzitter, in een van de ‘gaafste’ landen ter wereld, waar iedereen nog steeds vrij is om te doen of te laten wat de grote meerderheid wenselijk acht. Wie de vrijheid om zich te conformeren aan de norm afwijst hoort hier volgens Rutten dan ook niet thuis.

De Open Vld-voorzitter geeft meteen ook zelf het goede voorbeeld door zich in haar open brief quasi woordelijk te conformeren aan het standpunt van haar liberale evenknie uit Nederland, premier Mark Rutte.

3 reacties op "Gwendolyn Rutten: ‘Iedereen is vrij om de norm te volgen’"

Laat een reactie achter