Jong Vld: ‘Alleen samenleving waarin iedereen iedereen aan gort mag schieten is echt liberaal’

BRUSSEL – Jong Vld-lid Jerry Van Echelpoel wil op het zomercongres van zijn partij graag debatteren over een versoepeling van de wapenwet. Vrij wapenbezit is een essentieel onderdeel van een vrije samenleving, betoogt de jonge liberaal.

Met een pistool kun je jezelf later beschermen tegen de armen die je liberale ouders op dit moment aan het creëren zijn, vindt Jong Vld’er Jerry Van Echelpoel.

“Door de liberale besparingen bij de politie, Staatsveiligheid en het leger slaagt de overheid er steeds minder in om de burgers te beschermen”, vindt Van Echelpoel. “Het monopolie op geweld is al lang niet meer alleen weggelegd voor ordediensten en het leger, criminele organisaties en terroristen geraken steeds makkelijker aan wapens zonder dat burgers zich hiertegen kunnen verdedigen.

“Een oplossing zou kunnen zijn om de ordediensten te herwaarderen en zo de staat het monopolie op geweld terug te geven. Maar als rechtgeaard liberaal vind ik dat monopolies indruisen tegen de vrije markt. Alleen als iedereen de vrijheid heeft om iedereen aan gort te schieten, ook de overheid, zal de onzichtbare hand van de markt de samenleving naar een natuurlijk evenwicht leiden.”

“Kortom, mensen moeten vrij een wapen kunnen bezitten om zichzelf en hun bezittingen te beschermen tegen de armen die Open Vld op dit moment aan het creëren is,” argumenteert Van Echelpoel. “Alleen zo kunnen we de ongelijkheid die onze ouders voor ons op dit moment aan het bewerkstelligen zijn bestendigen.”

Langetermijndenken

Van Echelpoels voorstel kreeg nogal wat kritiek op sociale media. Velen argumenteren dat de samenleving als geheel onveiliger wordt als wapens vrij beschikbaar zijn, ook voor Van Echelpoel zelf. “De mensen die dat beweren hebben geen kaas gegeten van economie”, schiet de jonge liberaal terug. “In een steeds ongelijkere samenleving met een vrije wapenmarkt kunnen de rijken, per definitie steeds betere wapens kopen dan de armen. Dat noemen wij, liberalen, langetermijndenken.”

2 reacties op "Jong Vld: ‘Alleen samenleving waarin iedereen iedereen aan gort mag schieten is echt liberaal’"

Laat een reactie achter