Iglocorp ziet omzet langzaam wegsmelten

NUUK – Het Groenlandse bedrijf Iglocorp heeft vanochtend dramatische kwartaalcijfers vrijgegeven. Iglocorp, ’s werelds grootste producent van iglo’s, stelt ongeveer drie vierde van de Groenlandse bevolking tewerk. Mocht de firma over de kop gaan, dan zou dat de voor de rest volledig op de visserij gerichte economie van het land in een nooit geziene recessie storten.

– door Jan-Pieter De Leugheneire –

Door de opwarming van de aarde wordt de ontginning van poolijs steeds duurder.
Door de opwarming van de aarde wordt de ontginning van poolijs steeds duurder.

Zesduizend achthonderd eenendertig exemplaren. Iglocorp heeft nog nooit zo weinig iglo’s verkocht als vorige zomer. Toch relativeert gedelegeerd bestuurder Frigo Mortensen de negatieve spiraal waarin zijn bedrijf zich lijkt te bevinden. “Akkoord, we bevinden ons op glad ijs, maar het gaat hier om kwartaalcijfers”, verklaarde hij tijdens een inderhaast bijeengeroepen persconferentie. “En in de zomerperiode merken wij al ruim drie decennia een terugval van onze sales. Hoe dat precies komt? Daar hebben we het raden naar. Ons marketingteam is volop aan het onderzoeken waarom de behoefte aan iglo’s zo significant daalt gedurende de zomermaanden.” Verder wijt Mortensen de slechte cijfers vooral aan de mondiale economische crisis. “De neerwaartse spiraal zette zich in bij onze dochteronderneming nICE Solutions in de VS. Toen daar de crisis in de immobiliënsector in alle hevigheid losbarstte, sprak het voor zich dat ook de iglo daaronder zou lijden.”

Met die uitvlucht nemen diverse onafhankelijke beursanalisten echter geen genoegen, en overal valt te lezen dat de vastgoedgigant onvoldoende zou hebben bewerkstelligd om de eigen assets veilig te stellen in deze precaire tijden. Vooral de verkoopsstrategie die het bedrijf bleef hanteren in de krimpende Amerikaanse vastgoedmarkt wordt zwaar op de korrel genomen.“De huis-aan-huisverkoop van wat in wezen een huis is, heeft helemaal gefaald”, verduidelijkt Bryce Richer van het bekende consultancybureau Rich & Richer in de Financial Times.

Innovatie

Andere berichten lijken te bevestigen dat Iglocorp het nakende failliet vooral aan zichzelf te danken heeft. Door zich toe te leggen op groeimarkten als India en China – landen met een eerder kleine vraag naar iglo’s – verloor het bedrijf ondertussen de trouwe klanten in Groenland, Canada, en Scandinavië uit het oog. Ook investeerde het bedrijf te weinig in innovatie, en dat terwijl Iglocorps voornaamste grondstof, namelijk ijs, door de opwarming van de aarde stilaan schaarser en dus duurder aan het worden is. Mortensen: “Onze R&D-afdeling (research & development, nvdr.) heeft al ettelijke miljoenen euro’s gestoken in het onderzoek naar de ontwikkeling van artificieel ijs, maar tot op heden heeft dat geen enkel resultaat opgeleverd. We zullen dit pionierswerk blijven verrichten, maar tot we een alternatief voor de dure ontginning van poolijs hebben gevonden, zullen we expedities naar de beide poolgebieden moeten blijven sturen.”

Hoe de iglobouwer deze crisis het hoofd zal bieden, is voorlopig onbekend. Niettemin blijft Mortensen optimistisch. “Iglocorp heeft al voor heter vuren gestaan. Ook dit katje zullen we wel geselen. Mijn grootvader (Iglo Mortensen, de eerste ceo van Iglocorp en uitvinder van de naar hem genoemde ‘iglo’, nvdr.) heeft hard gewerkt om van dit bedrijf de grootste igloproducent ter wereld te maken.  Met die erfenis spring ik niet lichtzinnig om.”

Laat een reactie achter