Lachen met Jezus nog steeds veilig, bevestigt Katholieke Kerk

MECHELEN – Na de aanslag op de redactie van het Franse humoristische tijdschrift Charlie Hebdo ontvangt men er nu ook doodsbedreigingen en werd de website offline gehaald. Charlie Hebdo had aangekondigd in een speciaal themanummer grondig de spot te drijven met de fundamentalistische moslims. Naar aanleiding van deze bedreiging  wordt het call-center van de Katholieke Kerk overspoeld met telefoontjes van verontruste satiristen.  Die zitten met vragen rond de houding van de Kerk tegenover kritische grappen over haar dogma’s en iconografie.

Wat Jezus betreft kunnen grappenmakers op hun twee oren slapen.
Wat Jezus betreft kunnen grappenmakers op hun twee oren slapen.

“Onze telefooncentrale ontvangt honderden oproepen per dag en we begrijpen dat de Belgische satiristen zich zorgen maken, maar dat is voorlopig niet nodig,” verzekert kanunnik Robertus Goossens.  Goossens is Chief Operations bij de dienst External Communications van het Bisdom Mechelen-Brussel. “Ik garandeer u dat er op dit moment geen plannen zijn om grappen over de Katholieke Kerk, haar leden of haar geloofsleer met geweld te onderdrukken. Humoristen kunnen dus zonder angst voor fysieke vergelding bijvoorbeeld de Heer Jezus Christus, Zoon Gods en Redder van de gehele mensheid, Die voor uw en mijn zonden de kruisdood stierf en Wiens verrijzenis wij tot Zijn wederkeer belijden, in Zijn hemd zetten. Hetzelfde geldt voor de gehele canon van officieel erkende heiligen en zaligverklaarden en de volledige kerkelijke hiërarchie, van Zijne Heiligheid de paus tot de jongste pasgeboren dopeling.  Grappenmakers en lolbroeken kunnen dus gerust op hun twee oren slapen.”

Toekomst

Kanunnik Goossens verwacht bovendien niet dat de houding van de Katholieke Kerk inzake humor en satire in de nabije toekomst zal veranderen: “Deze thematiek wordt uiteraard grondig en geregeld besproken, maar er staat voorlopig niets concreets over op de agenda van de Congregatie voor de Geloofsleer, die in dit soort zaken bevoegd is.  Maar mocht hierin verandering komen, dan zal dit uiteraard, zoals gebruikelijk, tijdig gecommuniceerd worden in een apostolische constitutie.”
Eén kleine kanttekening maakt Goossens nog: “Deze garanties zijn natuurlijk enkel van toepassing in dit aards bestaan. Het spreekt voor zich dat wie de Naam van de Heer ijdel gebruikt, eeuwig zal branden in de hel.”

2 reacties op "Lachen met Jezus nog steeds veilig, bevestigt Katholieke Kerk"

Laat een reactie achter