Niet mens maar zon grootste oorzaak opwarming klimaat

WASHINGTON – De NASA heeft nieuwe data vrijgegeven waaruit blijkt dat niet de mens maar de zon de grootste oorzaak is voor de opwarming van de aarde. Zonder de gigantische vuurbol op amper 150 miljoen kilometer van onze planeet zou het immers ijskoud zijn op het aardoppervlak.

– door Jan-Pieter De Leugheneire –

De zon is belachelijk dichtbij en belachelijk heet, aldus de NASA.
De zon is belachelijk dichtbij en belachelijk heet, aldus de NASA.

Het vierde evaluatierapport van de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) waarschuwt dat de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de aarde gedurende de twintigste eeuw met 0,18 ° Celsius is gestegen. Volgens de organisatie heeft deze toename voornamelijk te maken met menselijke activiteit, waaronder het verbranden van fossiele brandstoffen en ontbossing.

Daarbij vergeet men volgens dr. Daniel Droivenstock, klimatoloog bij de NASA, echter rekening te houden met de gargantueske hoeveelheid warmte-energie die de zon opwekt en waarvan een aanzienlijk deel het aardoppervlak bereikt. “De zon, een gigantische vuurbal op amper 150 miljoen kilometer van de aarde, heeft door een proces van kernfusie een duizelingwekkende gemiddelde oppervlaktetemperatuur van 5 774° Celsius. Dat is belachelijk hoog”, foetert de deskundige. “Zonder die reusachtige kernreactor in onze kosmische achtertuin zou de gemiddelde oppervlaktetemperatuur zich hier rond een miezerige 0 ° Kelvin bevinden (-273,15° Celsius, het absolute nulpunt, nvdr.).”

Uitdoofscenario

Aangezien de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de aarde zich rond de 6° Celcius bevindt, zou de zon dus verantwoordelijk zijn voor een toename van de aardtemperatuur met maar liefst 279° Celsius. “Dat is grofweg 1 550 keer meer dan de toename van 0,18° Celcius die het IPCC toeschrijft aan menselijke activiteit”, vervolgt Droivenstock, die overigens nog waarschuwt voor een te grote afhankelijkheid van het hemellichaam. “Ik weet niet of we het alleen zouden kunnen redden. We moeten ons als mensheid voorbereiden op een uitdoofscenario en radicaal investeren in manieren om zelf in te staan voor de energie die we op dit moment gratis en voor niets van de zon krijgen. Om het even concreet te maken: als je weet dat een gemiddelde kernreactor 88 megawattuur levert, en dat de zon instaat voor ruim 122 miljoen gigawattuur, dan zijn er nog een slordige 139 miljoen kerncentrales (138 673 900, nvdr.) nodig om volledig onafhankelijk van de zon te kunnen opereren. Op dit moment telt de wereld 442 operationele kernreactoren. We hebben dus nog wat werk voor de boeg.”

Zonnepanelen zouden het in de toekomst van de zon kunnen overnemen.

Niet iedereen is het eens met de studie. Vooral met het laatste gedeelte hebben veel milieuactivisten het lastig. Hermann Gewürztraminer (Greenpeace Duitsland) noemt de studie dan ook “een sof” en hekelt het onvoorwaardelijke geloof in kernreactoren om een eventueel toekomstig energietekort te tackelen: “Ik wil niet zo ver gaan te beweren dat Droivenstock in de portefeuille van de machtige nucleaire lobby zit, maar hij blijft toch verbazend stil over alternatieve manieren om energie op te wekken. Groene technologieën, zoals zonnepanelen, worden steeds energie-efficiënter en kunnen dus makkelijk als alternatief voor kerncentrales worden ingezet mocht de zon het ooit laten afweten.”

3 reacties op "Niet mens maar zon grootste oorzaak opwarming klimaat"

  1. “Groene technologieën, zoals zonnepanelen, worden steeds energie-efficiënter en kunnen dus makkelijk als alternatief voor kerncentrales worden ingezet mocht de zon het ooit laten afweten.”
    Als de zon het laat afweten, hoe gaan die ZONNEpanelen dan nog werken? Als de zon het laat afweten, is het hier gedaan, denk ik…

    Beantwoorden.

Laat een reactie achter