God gehoord in Kamercommissie Seksueel Misbruik

BRUSSEL – Onder massale persbelangstelling heeft God in de bijzondere commissie Seksueel Misbruik van de Kamer zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers van pedopriesters. Het opperwezen pivoteerde tussen excuses en een minimalisering van Zijn eigen aandeel in de excessen.

– door Jan-Pieter De Leugheneire –

Het was met een diepbedroefd gelaat dat Hij Die In De Hemelen Is op de getuigenbank van de bijzondere commissie Seksueel Misbruik verscheen. “Het stemt Me verdrietig”, stak God van wal, “dat Mijn vertegenwoordigers op aarde zich te buiten gaan aan zulke wandaden. Was Ik almachtig geweest, dan had Ik alles gedaan om deze excessen te verhinderen.”

God kan niet overal tegelijk zijn, zegt Hij zelf.
God kan niet overal tegelijk zijn, zegt Hij zelf.

Ondanks dit unieke mea culpa verviel De Schepper Van Al Wat Was, Is, En Zal Zijn al snel in een minimalisering van Zijn eigen aandeel in het dossier. “Samen met Mijn raadsheren wijs Ik graag op een contradictie in de geloofsleer”, aldus God, “want inderdaad, in Mijn Voorzienigheid heb Ik een redelijk goed zicht op de intenties van Mijn kudde, maar aangezien Ik de mens geschapen heb met vrije wil, kun je bezwaarlijk zeggen dat de eindverantwoordelijkheid van individuele daden bij Mij persoonlijk ligt. “Bovendien”, vervolgt Hij Die Het Licht En De Waarheid Is, “kan Ik ondanks populair volksgeloof niet overal tegelijk zijn.”

Enkele toptheologen en andere experts in het aansprakelijkheidsrecht bevestigen dat men De Heer in deze zaak strikt juridisch gezien niets kan verwijten. Vermoed wordt dat Hij op aangeven van Zijn advocaten Zijn eigen aandeel minimaliseerde om gigantische schadeclaims te ontlopen.

Sadistisch

Juridisch aansprakelijk of niet, De Instigator Van Al Het Goede En Rechtvaardige In De Wereld treft volgens velen toch ook een onmiskenbare morele schuld. Voor klokkenluider Rik Devillé volstaan de excuses van het opperwezen dan ook geenszins. “Het gaat niet op om in de mens een allesoverheersende voortplantingsdrang te installeren en er vervolgens, in het geval van Zijn vertegenwoordigers, doodleuk bij te zeggen: ‘maar daar mag je nooit aan toegeven’. Geloof mij, ik kan er van meespreken. Eigenlijk vind ik dat ronduit sadistisch. Het is vragen om problemen.”

Devillé staat niet alleen met zijn claim dat God een gewetenloze sadist is. Bovendien zijn er precedenten: De Onbewogen Beweger is in het verleden al eens bij verstek veroordeeld voor aanstichting tot kindermisbruik, toen Hij Abraham er bijna toe bracht zijn zoon Isaac dood te steken in Zijn Naam.

Mocht De Almachtige opnieuw schuldig worden bevonden aan medeplichtigheid bij het kindermisbruik, of mocht de commissie oordelen dat er op zijn minst sprake is van schuldig verzuim, dan wacht de Rooms-Katholieke Kerk een penitentie die tot in de miljarden ‘Onze Vaders’ en ‘Weesgegroetjes’ kan lopen. Vermoed wordt dat die desgevallend op de vele miljoenen gelovigen zullen worden verhaald.

4 reacties op "God gehoord in Kamercommissie Seksueel Misbruik"

Laat een reactie achter