Siegfried Bracke schreef mee aan Nieuw Testament

VATICAANSTAD – Vergelijkend onderzoek tussen het discours van Siegfried Bracke en ‘pseudo-Valerius Acutus IIIa’, een niet-gecanoniseerd manuscript uit de 1ste eeuw dat de voornaamste bron van de evangelisten zou zijn geweest, zou aantonen dat de ex-journalist een bescheiden hand heeft gehad in het evangelie. Wat de gevolgen voor het leven van 2 miljard christenen kunnen zijn, is niet onmiddellijk duidelijk.

'De vier evangelisten' door Jacob Jordaens, olie op doek, 1620
‘De vier evangelisten’ door Jacob Jordaens, olie op doek, 1620

Een team toptheologen meent te hebben ontrafeld dat achter pseudo-Valerius Acutus al enkele millennia lang de Belgische ex-journalist en N-VA’er Siegfried Bracke schuilgaat. “We baseren ons vooral op de Parabel van de Hardwerkende Vlaming en de Parabel van de Barmhartige Miljardentransfers” aldus dr. Boudewijn Louwagie, die meewerkte aan het onderzoek. “De enige andere logische verklaring die ik zie voor de gelijkenis, is dat de Goddelijke Openbaring die ten grondslag ligt aan pseudo-Valerius er op zou wijzen dat Siegfried Bracke en God een en dezelfde persoon zijn. Iets wat, laten we wel wezen, enkel Bracke zelf gelooft. Laat ons dus maar met Ockham’s scheermes zwaaien en kiezen voor het veel plausibelere scenario dat Bracke al duizenden jaren oud is en ook in zijn jeugd al een begenadigd publicist was.”

“Dat wordt trouwens bevestigd door een onlangs opgedoken doek van de 17de-eeuwse meester Jacob Jordaens (zie insteek)“, aldus nog dr. Louwagie. “De fysieke gelijkenis tussen Bracke en de evangelist links op het doek, is té significant om louter toeval te zijn.”

Sint-Bracke

De gevolgen zijn onduidelijk. Mochten de bevindingen van de theologen correct zijn – en het ziet ernaar uit dat dat zo is – dan komt de in het Nieuwe Testament nagestreefde neutraliteit in morele kwesties wel erg op de helling te staan. De hamvraag is dan ook of het ‘Bracke-evangelie’ zal worden geschrapt, of juist zal worden gecanoniseerd? Kerkjurist Rik Torfs hoopt alvast op het laatste. “Journalist of niet, de VRT bestond nog niet toen de evangeliën werden geschreven. Van een ondeontologische cumul kan dus allerminst sprake zijn. Bovendien heb ik met hem samengewerkt, en ik kan u verzekeren dat uitspraken als “bemin de Walen als uzelf” en “dat hij die 100% van de tijd eerlijk is, de eerste steen werpe” miljoenen christenen tot het goede hebben geïnspireerd. Daarom stel ik voor Siegfried Bracke heilig te laten verklaren. Zo moeilijk is dat niet. Moeder Theresa heeft haar vleugels voor minder verdiend.” (JDL/EM)

Laat een reactie achter