Dwergentaks treft vooral kleine man

BRUSSEL – De federale onderhandelaars buigen zich sinds gisteren over een nieuw plan om de begroting in evenwicht te brengen. Concreet ligt er een voorstel van Open-VLD op tafel om dwergen hoger te belasten op inkomsten uit de mijnbouw. Human Heights Watch, dat de belangen van de Belgische dwergen verdedigt, voelt zich bijzonder tekort gedaan. Volgens hen treft de extra belasting vooral de kleine ondernemer.

Elio Di Rupo (r.) ontving gisteren een delegatie van Human Heights Watch.

“Wij vinden dit voorstel werkelijk beneden alle peil,” vertelt een boze Dáin Vanderslaghmulders. Hij vreest dat vele dwergen hierdoor onder het bestaansminimum zullen zakken. Het zit hem dan ook erg hoog. “Men doet steeds uit de hoogte tegen ons, de kleine man wordt keer op keer over het hoofd gezien. Het gaat onze pet dan ook te boven dat de onderhandelaars dit zo maar boven onze hoofden kunnen beslissen. Dit voorstel is bijzonder kleinerend voor alle dwergen en echt laag-bij-de-gronds.”

Gekortwiekt

Human Heights Watch wijst er eveneens op dat de winst voor de staat uit deze bijkomende taks bijzonder laag ligt. “We hebben het over erg kleine bedragen voor de staat, die de inkomsten voor de sector helemaal zouden kortwieken. De dwergen hebben het zo al moeilijk genoeg om het hoofd boven water te houden.” Sinds de sluiting van de belangrijkste Belgische mijnen vanaf de jaren ’60 gaat het economisch bergaf met de dwergen. Als de regeringsonderhandelaars hun voorstel doordrukken, dreigen de dwergen met een staking. De Vlaamse Vereniging voor Tuinkabouters kondigde bij monde van Jan Peumans al aan solidair te zullen zijn. (EM)

Laat een reactie achter