CGKR wil Voorrang van Rechts afschaffen

BRUSSEL – Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) heeft een opmerkelijke nota ingediend bij staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (cdH).  In de nota stelt het CGKR voor om het huidige voorrangssysteem van onze wegcode grondig te hervormen.  Vooral de ‘voorrang van rechts’-regel is het Centrum een doorn in het oog.

“De wegcode zoals ze nu bestaat, zorgt ervoor dat automobilisten die van links komen systematisch worden gediscrimineerd,” legt Jozef De Witte van het CGKR uit. “Sommige mensen, meestal uit sociaal bevoorrechte milieus, kiezen hun reisroutes zo uit, zodat ze meestal van rechts komen. Zij krijgen dus vrijwel altijd voorrang. En dat terwijl mensen die gezien hun maatschappelijke situatie gedwongen zijn altijd van links te komen, nooit eens voorrang krijgen. Dat moet stoppen.”

Politiecontrole

“De technologische beperkingen die het huidige discriminerende systeem jarenlang hebben bestendigd zijn ondertussen niet meer van toepassing”, gaat De Witte verder. “De nieuwe generatie personenwagens kan probleemloos worden uitgerust met een systeem dat automatisch bijhoudt hoe vaak de bestuurder al voorrang aan rechts gegeven heeft, en hoe vaak aan links. Bij een politiecontrole kunnen de bestuurders die één richting systematisch hebben bevoordeeld, worden gestraft met een fikse geldboete. Hardnekkige recidivisten lopen het risico om hun rijbewijs kwijt te raken”.

Jozef De Witte: 'Moeten zebrapaden écht wit zijn?' (Beeld: YouTube)
Jozef De Witte: ‘Moeten zebrapaden écht wit zijn?’ (Beeld: YouTube)

Niet iedereen is echter gewonnen voor de vernieuwingen die het CGKR voorstelt. Het is weinig verrassend dat de felste kritiek uit de richting van het Vlaams Belang komt. “‘Mensen die van links komen’ – dat is politiek correcte codetaal voor ‘niet-Europese vreemdelingen’ en ‘profiterende werkloze drugsverslaafden’”, reageert Filip Dewinter.  “Als deze ‘mensen’ in Vlaanderen willen wonen, moeten ze er maar bij nemen dat rechts in Vlaanderen overal voorrang heeft, tot op het wegennet toe. En wie niet horen wil, die zal het wel aan de wielen van mijn terreinwagen voelen. Snelheid aanpassen of opkrassen!”, besluit het verwarde Vlaams Belang-kopstuk onsamenhangend.

Zebrapad

Naast een aanpassing van de ‘voorrang van rechts’-regel wil het CGKR echter nog op andere plekken in het verkeersreglement ingrijpen. “Op termijn zouden we graag de integrale wegcode herbekijken”, klinkt het strijdvaardig bij De Witte. “Waarom moeten zebrapaden altijd wit zijn? En waarom schijnen verkeerslichten nooit eens donker? Kunnen we nog wel volhouden dat we in een democratie leven als er straten bestaan waar enkel plaatselijk verkeer welkom is, of waar het verkeer slechts uit één richting mag komen? Nee, het moet gedaan zijn met dit soort van post-koloniaal hokjesdenken. Ook in het verkeer.”

4 reacties op "CGKR wil Voorrang van Rechts afschaffen"

  1. ingeval van een spookrijder raadt men zelfs aan om uiterst recht te houden
    is een zebra wit met zwarte strepen of zwart met witte strepen
    dat probleem moetdringend worden opgelost

    Beantwoorden.
  2. Het CGKR zou zich beter eens bezig houden met al dat zwart werk en zwart geld dat de fiscus weet te omzeilen! Het is niet omdat geld of werk zwart is dat er geen belasting op betaald dient te worden! Als mijnwerker werkte men vroeger ook in t zwart maar betaalde wel braaf belastingen!

    Beantwoorden.

Laat een reactie achter