Francken botst opnieuw op wereldvreemde rechter

LUXEMBURG – In de soap rond het humanitaire visum voor een Syrisch gezin geeft een wereldvreemde rechter uit het hopeloos elitaire Europese Hof van Justitie staatssecretaris Theo Francken (N-VA) opnieuw ongelijk.

Theo Francken (foto: Bundesministerium für Europa, Integration & Ausseren; CC BY 2.0)

Advocaat-generaal Mengozzi van het Europese Hof van Justitie adviseert het Hof om de beslissing van het Brusselse Hof van Beroep te bekrachtigen. Dat verplichte de Belgische staat om een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uit te voeren en een Syrische familie uit Aleppo een visum te geven, op straffe van een dwangsom van 4000 euro per dag.

De staatssecretaris belooft zich niet zomaar te zullen neerleggen bij dit advies. “Hoe hoger het beroep, hoe meer de juristen vervreemd lijken van het gewone volk. Mengozzi, een professor in Internationaal Recht, houder van de Jean Monnet-leerstoel in Europees Gemeenschapsrecht aan de universiteit van Bologna, met een eredoctoraat aan de Carlos III-Universiteit in Madrid, gastprofessor aan de John Hopkins Universiteit en de Saint-John Universiteit in New York, Georgetown, Paris II en Georgia (Athens) en het Institut universitaire internationale (Luxemburg); coördinator van het Pallas-programma in Europees Zakelijk Recht aan de universiteit van Nijmegen; lid van het Consultatief Committee van de Europese Gemeenschapscommissie van Openbare Aanbestedingen, voormalig ondersecretaris van Handel en Industrie gedurende het Italiaanse voorzitterschap van de Europese Raad; lid van de werkgroep van de Europese Gemeenschap in de Wereld Handels Organisatie en directeur van het onderzoekscentrum van de Haagse Academie voor Internationaal Recht; voormalig rechter van de rechtbank in eerste aanleg van 4 maart 1998 tot 3 mei 2006 en Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie sinds 4 mei 2006 weet, met alle respect, niks van rechten. Met al zijn titels is deze zogenaamde ‘expert’ zo mogelijk nog verder vervreemd van het gewone volk dan Mireille Salmon*”, fulmineert Francken.

“Ik zal er alles aan doen om deze zogenaamde professor, die duidelijk meer bezig is met het verzamelen van postjes en zijn eigen carrière dan met de gewone man, te doen buigen voor de volkswil die ik als populairste politicus in Vlaanderen belichaam.”

* Mireille Salmon is de vrouwelijke, Franstalige rechter aan het Brusselse Hof van Beroep die getrouwd is met een buitenlander en heel bekend staat in linkse kringen. (nvdr.)

 

2 reacties op "Francken botst opnieuw op wereldvreemde rechter"

  1. In Frankrijk bestaat er altijd een belang. De Fransen zijn een zwak volk dat aan het einde van een cyclus is gekomen, het kan moeilijk voortbestaan zonder nieuw bloed. Daarom begon er na 1940 bij het gewone volk een vermenging te ontstaan met Duitse officieren, waardoor die overigens de Tweede Wereldoorlog verloren. Een mislukt project. Mijn levensbeschouwelijke visie is puur racisme. Maar zodoende is het moderne asielbeleid erop gericht dit te compenseren.

    Beantwoorden.

Laat een reactie achter