Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wordt Instituut voor Gelijkheid van Personen

BRUSSEL – Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, een federale overheidsinstelling die instaat voor de bestrijding van discriminatie op basis van geslacht, verandert haar naam in het meer genderneutrale Instituut voor de Gelijkheid van Personen en Personen.

Het Instituut voor de Gelijkheid van Personen en Personen wil alle binaire geslachtsaanduidingen vermijden/verkerelen/vertransen.

De naamsverandering kadert in een plan om volledig genderneutraal te worden tegen 2020. “Door in onze interne en externe communicatie alle binaire geslachtsaanduidingen te vermijden/verkerelen/vertransen, hopen wij (m/v/x) het goede voorbeeld te geven voor andere overheidsinstellingen”, verklaart Michel/Michèle Pasteel, general persoonager van het Instituut. “We hopen dat Vlaams minister (m/v/x) van Gelijke Kansen Liesbeth Hopersoons (N-VA) ons voorbeeld volgt.”

“Aangezien het in de meeste gevallen niet relevant is om een mens aan te spreken met diens geslacht of geaardheid is het fout om zomaar ‘meneer’ of ‘mevrouw’ te blijven gebruiken “, vindt ook deputy persoonager Liesbet Stevens/Steven Liesbets. “Daarom geeft onze (m/v/x) overheidsinstelling de voorkeur aan het neutralere woord ‘persoon’. Wij (m/v/x) danken de PPPPPPP-gemeenschap (de LGBTQIH-gemeenschap, nvdr.) om ons (m/v/x) er op te wijzen dat ook óns (m/v/x) taalgebruik nog veel neutraler kon.”

Persooniakaal

Toch hoedt het Instituut voor Personen en Personen zich ervoor om te belerend over te komen. “Het is geenszins de bedoeling om deze persoon-met-wie-je-een-vriendschapsband-onderhoudt-regel persooniakaal te gaan persoonifesteren in het dagelijkse leven”, sust Pasteel. “Daarvoor zijn er nog té veel persoonco’s in de huidige wetgeving. We (m/v/x) willen de mensen (m/v/x) ook niet nodeloos aan het techtgenotelen brengen. We (m/v/x) willen met het Instituut gewoon het goede voorbeeld geven in deze steeds complexere persoon-met-wie-je-een-vrienschapsband-onderhoudt-schappij.”

“Liesbet/Steven, mogen wij (m/v/x) eigenlijk nog ‘schap’ zeggen?”

2 reacties op "Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wordt Instituut voor Gelijkheid van Personen"

  1. Een overheidsdienst die hierin al decennia lang een trendzetter is, is de federale politie. Zij verduidelijken hun opsporingsberichten consequent met ‘persoonsbeschrijvingen’, waarbij vervolgens een robotfoto getoond wordt waaruit geen mens (m, v, x) kan opmaken of het nu om een man, vrouw of een dinges gaat. Dit geldt trouwens ook voor hoofdcommissaris De Bolle zelf, ondanks de terechte twijfels die sommigen bij (zijn, haar, hets) naam durven opperen: De Bolle… genderneutraal?

    Beantwoorden.

Laat een reactie achter