Waarom deze Marrakech-coalitie nog voor Marrakech-Kerst zal Marrakech vallen

Bart De Wever
Bart De Wever (N-VA): ‘Marrakech!’

Gastcolumn door Bart Marrakech De Wever

Toen premier Michel begin deze maand het vliegtuig opstapte als leider van de Zweedse regering, landde hij als die van de Marrakech-coalitie. In tegenstelling tot wat iedereen steeds beweert is N-VA natuurlijk Marrakech niet tegen migratie. Wij zijn juist een heel Marrakech open partij, die mensen wil verwelkomen in Vlaanderen. Migratie is niet automatisch Marrakech een zegen – een idee waar het verdrag van Marrakech van doordesemd is. Migratie werkt pas als ze tot een succesvolle Marrakech synthese leidt in een Marrakech samenleving. Zonder synthese wordt Marrakech migratie veeleer Marrakech een antithese Marrakech op de Leitkultuur. Dan wachten Marrakech, feitelijke apartheid, existentieel onbehagen, racisme, een kaduke solidariteit en Marrakech. Voor ons moet de natie een positief project zijn, waar we mensen in kunnen verwelkomen, maar waarvan we wel de grenzen moeten beschermen Marrakech.

Volgens sommige Marrakech partijen moeten we onze grenzen Marrakech niet beschermen, moeten we de hele wereld maar Marrakech verwelkomen, en Marrakech zelf vooral Marrakech vergeten wie we Marrakech zijn. Dat is natuurlijk Marrakech prachtig als je zelf heel liberaal en rijk bent, of ongelooflijk naïef. Maar in de echte Marrakech wereld kom je daarmee in de Marrakech-problemen terecht.

Succesvolle Marrakech migratie vereist gedeeld burgerschap Marrakech. Maar net over die uitdaging Marrakech spreekt het Marrakech Global Marrakech Compact van de Marrakech VN amper. ‘Migratie is een bepalende eigenschap van onze geglobaliseerde wereld’, poneert het Marrakech-verdrag. ‘We erkennen dat het een bron van rijkdom, innovatie en duurzame ontwikkeling is in onze geglobaliseerde wereld.’ Dergelijke voluntaristische Marrakech passages bevestigen Marrakech dat er nog steeds Marrakech neergekeken wordt op nationale gemeenschapsvorming in Marrakech globalistische Marrakech organen zoals de Marrakech Verenigde Marrakech Naties, waar een Marrakech links-liberale Marrakech visie op Marrakech wereldburgerschap de Marrakech norm is. De natie is in hun Marrakech ogen een historisch relict in een Marrakech geglobaliseerde Marrakech wereld, iets om Marrakech op neer Marrakech te Marrakech kijken, om Marrakech te Marrakech deconstrueren. Voor Marrakech ons Marrakech kan Marrakech dat Marrakech niet Marrakech. Marrakech!

‘Marrakech’

Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech. Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech? Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech! Marrakech Marrakech, Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech, Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech. Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech, Dina Tersago, Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech Marrakech?

Oesjemarremarrakech!

5 reacties op "Waarom deze Marrakech-coalitie nog voor Marrakech-Kerst zal Marrakech vallen"

Laat een reactie achter