Not In My Back Yard-syndroom rukt op in Antwerpen

Antwerpen – Gedurende het eerste semester van 2010 is het aantal rapporteringen van het zogenaamde ‘Not In My Backyard’-syndroom (NIMBY) gevoelig gestegen in en rond de stad Antwerpen. Enkele internisten van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde luiden de alarmbel.

– door Jan-Pieter De Leugheneire –

De ziekte rukt vooral op in de buurt van geplande infrastructuurwerken. (Foto: WWuyts, ccbysa/GFDL)
De ziekte rukt vooral op in de buurt van geplande infrastructuurwerken. (Foto: WWuyts, ccbysa/GFDL)

Vooral de onmiddellijke omgeving van de geplande Oosterweelverbinding is zwaar geteisterd, met ongeveer 80 % van de lokale bevolking die aan het syndroom claimt te lijden. Geen toeval, althans volgens dokter Marc Verdonckt van het UZA: “Het virus grijpt vooral om zich heen in de buurt van geplande infrastructuurwerken en – al dan niet gesloten – asielcentra. De enige manier om de verspreiding van de ziekte ietwat onder controle te houden is alle plannen die het algemeen belang dienen in de koelkast stoppen en eindelijk eens rekening houden met de besognes van de gewone man in de straat.”

Rik Meersman, inwoner van het getroffen gebied en zelf ook een NIMBY-patiënt, bevestigt het verhaal van de dokter. “Wij moeten hier al twintig jaar leven met plannen voor een verbreding van het aantal rijvakken, onzekerheid over tunnel of brug, en dan komt daar nu ook nog eens die ziekte bij. Ik weet niet wat ze ginder achter in Brussel aan het bekokstoven zijn, maar ik zeg hun een ding: (bitter) ‘niet in mijnen hof’.”

Maar vanwaar nu die plotse toename in en rond Antwerpen, als de plannen voor de sluiting van de Antwerpse ring al twintig jaar in de pijplijn zaten? “Oorspronkelijk kwam het Not In My Back Yard-syndroom – wat België betreft, althans – enkel voor in de Brusselse Noordrand, een gebied net onder een drukke aanvliegroute van de luchthaven van Zaventem”, weet dokter Isabelle Merckx van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. “Vermoed wordt dat het internationale luchtverkeer de regio doordrenkte met zogenaamde nimbicyten (de ziektekiemen, nvdr.) uit meer ontvlambare regio’s. Maar door de opwarming van de aarde merken we dat het virus ook op meer noordelijke breedtegraden kan overleven en dat dus ook rond Antwerpen de gemoederen sneller verhit raken door onpopulaire overheidsmaatregelen.”

NIMBY uit zich in symptomen als overdreven gevoeligheid voor zintuiglijke prikkels, schuimbekken, en een plots aanzettende drang om vzw’s op te richten. Lezers die denken aan het syndroom te lijden, kunnen contact opnemen met de NIMBY-foon op het nummer 078/277 277.

Laat een reactie achter