Onderzoek: vrouwen nog altijd te lui om even veel te verdienen als mannen

GENT – Uit een nog te verschijnen studie van arbeidspsycholoog Frederik Anseel blijkt dat vrouwen jaarlijks gemiddeld ongeveer 1866 euro netto minder verdienen dan mannen. Willen vrouwen in de toekomst een even hoog salaris als mannen, dan moeten ze dringend even hard beginnen werken, zo stelt het rapport.

Omdat vrouwen intrinsiek luier zijn, stoten ze minder snel door naar de top.
Omdat vrouwen intrinsiek luier zijn, stoten ze minder snel door naar de top. (foto: Pixabay)

Enkele decennia vrouwenemancipatie ten spijt, op de arbeidsmarkt zijn vrouwen nog altijd het kneusje. “In de afgelopen eeuw hebben we belangrijke stappen vooruit gezet inzake de gelijkwaardigheid van man en vrouw”, stelt Anseel. “Zo mogen vrouwen bijvoorbeeld stemmen, met de auto rijden, en in alle vrijheid beschikken over contraceptiva. Alleen op de arbeidsmarkt wil het niet lukken. Vrouwen verdienen maandelijks netto ongeveer 155,5 euro minder dan mannen met een zelfde functie en opleidingsgraad. We kunnen dus alleen maar vaststellen dat ze dringend een tandje bij moeten steken, willen ze echt helemaal hetzelfde maatschappelijke respect genieten van de man, die onze economie draaiende houdt.”

Arbeidsmarktdeskundige Jan Denys (Randstad) nuanceert de cijfers wel enigszins. “Het is waar dat vrouwen 1800 euro per jaar minder krijgen, maar ze verdienen minstens 2400 euro minder. Dat komt omdat vrouwen vaker voor redelijk betaald, licht werk kiezen. De ambtenarij zit vol vrouwen, om nog maar van het onderwijs te zwijgen: daar kun je jaarlijks meerdere maanden op je lauweren rusten en toch doorbetaald worden. Dat hebben vrouwen goed bekeken.”

Minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) ziet nog een andere oorzaak: “Vrouwen moeten beseffen dat emancipatie met rechten, maar ook met plichten komt. Vuil, fysiek belastend of ronduit gevaarlijk werk is beter betaald, maar wordt nog altijd in hoofdzaak door mannen uitgevoerd. Daar hoor je hen ook nooit over klagen. Een job in de top van het bedrijfsleven of de politiek is beter betaald, maar ook daar zie je nauwelijks vrouwen. Als we in de politiek bijvoorbeeld geen quota hadden ingevoerd opdat vrouwen hun verantwoordelijkheid eindelijk eens zouden opnemen, we zaten nog altijd met een volledig mannelijke ministerraad.”

IT-kennis

De open kenniseconomie van Vlaanderen is volgens de onderzoekers nog een belangrijke oorzaak van de loonkloof. “Tegenwoordig vereisen vrijwel alle jobs een grondige IT-kennis en let’s face it: de meeste vrouwen lopen bij het zien van een computermuis nog altijd gillend weg”, aldus Anseel. “Als het bijvoorbeeld op Excel aankomt weegt kennis van Visual Basic for Applications nog altijd zwaarder door dan het vermogen om de rekencellen in fleurige, bij elkaar passende tinten in te kleuren en een vrolijk lettertype te kiezen.”

Toch is de combinatie van het werk met het gezinsleven volgens het rapport nog altijd de belangrijkste reden waarom vrouwen minder verdienen dan mannen. “Zodra er kinderen zijn, hebben vrouwen een makkelijk excuus om niet meer of minder te hoeven gaan werken”, stelt Anseel. “Maar liefst 44 procent van de vrouwen werkt deeltijds, tegenover slechts 9 procent van de mannen. Dat is ontzettend lui.”

2 reacties op "Onderzoek: vrouwen nog altijd te lui om even veel te verdienen als mannen"

Laat een reactie achter