Jahweh updatet tien geboden

SINAÏ – Naar aanleiding van het heropflakkerende conflict tussen Israeli’s en Palestijnen is Jahweh, Hakadosj Baroech Hoe opnieuw nedergedaald op de berg Horeb om enige toelichting te geven bij de tien geboden die Hij een paar duizend jaar geleden overhandigde aan Mozes.

De Stenen Tafelen waren dringend aan een update toe. (Foto: Wikimedia Commons)
De Stenen Tafelen waren dringend aan een update toe. (Foto: Wikimedia Commons)

Het Opperwezen geeft aan “niet kwaad, maar wel teleurgesteld” te zijn in de aanhangers van de grote monotheïstische godsdiensten. “Ik geef ze tien simpele regels mee. Tien. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn om die te onthouden? Allez, ja, toch zéker niet voor een volk dat er prat op gaat relatief gezien het meeste Nobelprijswinnaars voort te brengen?”

Eerst steekt Hij Die Boven Alles Verheven Is de hand in Eigen boezem. “Ik geef toe dat ’Bovenal bemin één God’ tot enige verwarring kan leiden. Sommigen grijpen dat gebod aan om één van Mijn vele andere Aliassen in diskrediet te brengen. Maar of Ik nu Jehovah, Brahma, Allah of Vliegend Spaghetti Monster wordt genoemd maakt Mij geen fluit uit. Stop dus met onnozel doen tegen elkaar, paljassen.”

Hij Die Is, Was, En Zal Zijn veroordeelt het geweld dan ook aan beide kanten. “Gij zult niet doden. Het staat letterlijk op die Stenen Tafelen gebeiteld. Maar blijkbaar volstaat dat niet. Laat dus vanaf heden geweten zijn dat Het Vijfde Gebod wordt uitgebreid tot: ‘Gij zult niet doden. Dat wil zeggen dat gij ook geen Palestijnse kinderen levend zult verbranden, of Qassamraketten op Israël zult afvuren. Gij zult geen medicijnen ontzeggen aan de Gazastrook. Gij zult geen liftende joodse jongens kidnappen en vermoorden. Gij zult geen luchtaanvallen uitvoeren op dichtbevolkt gebied. Gij zult geen kinderen als levend schild gebruiken. Gij zult de vernietiging van de staat Israël uit uw statuten schrappen.’

“Dit gebod zal worden uitgebreid met elke concrete inbreuk op het basisprincipe ‘Gij zult niet doden’ tot het zolang duurt om het vanbuiten te leren dat joodse of islamitische scholieren zo lang in de godsdienstles zullen zitten dat ze de tijd niet meer zullen vinden om elkanders kop in te slaan”, amendeert De Onbewogen Beweger nog.

Tweestatenoplossing

Toch is Hij Die In De Hemelen Is iets strenger voor zijn joodse gelovigen dan voor zijn islamitische aanhangers. “De verhoudingen zijn scheefgetrokken. Als de Israëli’s tegemoet willen komen aan het Bijbelse principe ‘oog om oog, tand om tand’, dan zouden er nog heel wat joodse ogen uitgestoken en joodse tanden getrokken moeten worden voor we van een echt ius talionis kunnen spreken, om het zo te zeggen. En aan de Zionisten kan ik alleen maar zeggen: wie in het laatste gebod ‘Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort’ niet een duidelijke voorkeur voor de tweestatenoplossing leest, die is van slechte wil, sorry.”

De volledige tien geboden 2.0, vorige nacht overhandigd aan een vertegenwoordiger van de mensheid op de berg Horeb op twee stenen iPads, kunt u hier lezen en memoriseren:

 1. Bovenal bemin één God. Of Hij nu Jehovah, Brahma, Allah of Vliegend Spaghetti Monster wordt genoemd. Stop dus met onnozel doen tegen elkaar, paljassen.
 2. Zweer niet ijdel vloek noch spot. Pest elkaar niet op sociale media. En roep zeker niet op tot genocide.
 3. Heilig steeds de Dag Des Heeren. Dat geldt dus zowel voor het Vrijdaggebed als de Shabaat als de christelijke Zondagsrust, hé, losers.”
 4. Vader, moeder zult gij eren. Niet alleen uw eigen vader of moeder. Gedenk dat elk Palestijns of Israëlisch kind ook een vader en een moeder heeft, die gij veel verdriet doet als gij het zou doden.
 5. Gij zult niet doden. Dat wil zeggen dat gij ook geen Palestijnse kinderen levend zult verbranden, of Qassamraketten op Israël zult afvuren. Gij zult geen medicijnen ontzeggen aan de Gazastrook. Gij zult geen liftende joodse jongens kidnappen en vermoorden. Gij zult geen luchtaanvallen uitvoeren op dichtbevolkt gebied. Gij zult geen kinderen als levend schild gebruiken. Gij zult de vernietiging van de staat Israël uit uw statuten schrappen.’
  1. Dit gebod zal worden uitgebreid met elke concrete inbreuk op het basisprincipe ‘Gij zult niet doden’ tot het zolang duurt om het vanbuiten te leren dat joodse of islamitische scholieren zo lang in de godsdienstles zullen zitten dat ze de tijd niet meer zullen vinden om elkanders kop in te slaan.
 6. Gij zult geen onkuisheid doen. En daarmee bedoel Ik dus niet dat gij niet met elkaar moogt poepen. Integendeel: Israëli’s, Palestijnen: leer elkaar wat beter kennen. Gij  hebt meer gemeen dan gij denkt.
 7. Gij zult niet stelen. En dus ook de grenzen van 1967 respecteren en een tweestatenoplossing nastreven. Het zou het Uitverkoren Volk sieren mochten al de Palestijnen die momenteel in vluchtelingenkampen leven mogen terugkeren naar hun rechtmatige eigendommen.
 8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. Het is gemakkelijk om iemand ‘terrorist’ te noemen om zijn huis af te breken en er joodse huizen op te zetten. En laat niemand u wijsmaken dat Palestijnse moeders haat en wrok al met de moedermelk meegeven. Dat is NIET WAAR, daarvoor stel Ik mij borg.
 9. Gij zult geen onkuisheid begeren. Houd er dus enige mentale hygiëne op na. Een selfie posten met een Palestijns kind in je vizier, DAT DOE JE NIET.
 10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort. Joden, stop dus met nederzettingen bouwen op de Westelijke Jordaanoever, en Palestijnen, erken de staat Israël.

 

6 reacties op "Jahweh updatet tien geboden"

 1. De Pijn van het Zijn… vooral het Anders-Zijn…
  Het Midden-Oosten is overal, ook bij ons. Dit is geen verwijzing naar de wat donkerder gekleurde medemens onder ons, maar naar onverdraagzaamheid, valse pretenties, hoogmoed, afgunst,… in het algemeen. Ze zitten er allemaal in, in de Grote Tien. We gaan dan misschien niet direct die overbuur de kop inslaan, maar waar blijft het hart dat vraagt (of er tenminste voor openstaat) om die ander beter te leren kennen? ‘Onbekend is onbemind’ is maar waar voor diegene die wil dat het waar is. Als de 10 geboden gezien worden als een rode draad om de mensheid maatschappelijk én geestelijk gezond te laten zijn (=de conditio sine qua non om te overleven), dan staat daar tegenover dat er minstens 7 miljard ego’s hun eigen ding willen doen. Het is dan maar de vraag mét of zónder die ander, ruimte némen of ook kunnen géven, wél of géén plaats voor spiritualiteit… Keuzes, weet je wel, en waarheden die in het diepste van onszelf goed ‘geweten’ zijn…

  Beantwoorden.
 2. Het elfde Gebod, een café in het Oost-Vlaamse Vinkt, is alweer aan de 2.0 update ontsnapt zie ik.

  Als “Hij Wiens Naam Vele Vormen Aanneemt” de Oost-Vlamingen blijft negeren, dan gaan kerken tot gebedshuizen van “Hij Wiens Aanhangers Bomgordels Dragen” omgevormd worden.

  Me zeume tons ne kier zien wien datter de strafsten toebak smuurt.

  Beantwoorden.
 3. Hoe pijnlijk dat een tekst van de Raaskalderij het zinnigste is dat ik in dàgen gelezen heb. Kozen onze politici maar wat meer voor déze vorm van raaskallen ipv de hunne…

  Beantwoorden.

Laat een reactie achter