Hevige botsingen in parlement: ontdekking nieuw deeltje

Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

BRUSSEL – De afgelopen tijd zorgden de politieke crisis rond het migratiepact en het vertrek van de N-VA uit de federale regering tot hevige botsingen in het parlement. Dit leidde tot enkele opmerkelijke natuurkundige ontdekkingen. 

“In de natuurkunde is het normaal gezien zo dat twee tegengestelde krachten elkaar opheffen,” aldus grondwettelijk fysicus Lex Lichtjaar. “In het parlement zagen we echter het omgekeerde effect. Een zorgvuldige observatie van het gebeuren leidde ons tot de ontdekking van het De Roover-Calvon: het quantumdeeltje zorgt ervoor dat twee botsende elementen elkaar steeds groter maken.”

Een team quantumpoliticologen uit Genève deed eveneens een opmerkelijke vaststelling. “We konden een politieke verschijningsvorm observeren die zich nog nooit eerder gemanifesteerd had: we zagen enkele ministers die tegelijkertijd ontslag genomen hebben én ontslagen zijn. De ex-minister van Schrödinger.”

Intussen is er ook een groep Amerikaanse wiskundigen gearriveerd in Brussel. Zij gaan onderzoeken hoe je met minder dan de helft toch een meerderheid kunt vormen.

9 reacties op "Hevige botsingen in parlement: ontdekking nieuw deeltje"

 1. Tevens werd aangetoond dat de gravitatiestelling van De Block de Francken-limiet van 50 strange-quarks van de kaart veegt. Verder laat het onzekerheidsprincipe van Heisenberg niet toe om tegelijkertijd te zeggen wanneer de regering valt en waarover ze valt: Dus ofwel weten we wanneer ze valt, maar dan weten we niet waarover ze valt. Ofwel weten we waarover ze valt, maar kunnen we niet zeggen wanneer. En tot slot teistert de Almaci-decolté zowat alle gekende natuurwetten in het universum en bewijst dit volgens de fysici dat de big-bang zowat duizend keer meer energie vrijgemaakt heeft dan tot dusver verondersteld. En als allerlaatste: Het Verherstraeten-deeltje werd nog nooit rechtstreeks waargenomen. We weten wel dat het geen massa heeft, geen lading en toch veel energie en een enorme spin.

  Beantwoorden.
 2. Het is echt niet nodig om Amerikaanse wiskundigen in te schakelen om te onderzoeken hoe ge met minder dan de helft toch een meerderheid kunt vormen. De oplossing is een oppositieregering: Als de oppositie het tegengestelde is van de regering volstaat het om met tegengestelde getallen te werken om dit probleem op te lossen. Veronderstel -100 oppositieleden. De helft daarvan is -50. Nu moet ge minder dan de helft hebben, dus van -50 moet ge minstens één oppositieparlementslid aftrekken: -50 – (-1) = -50 + 1 = -49. Omdat -49 meer is dan -50 hebt ge met minder dan de helft oppositieparlementsleden toch een meerderheidsoppositieregering.
  Mijn factuur (met positieve getallen) volgt.

  Beantwoorden.
  1. In de quantumfysica volgen de allerkleinste deeltjes de wetten van Newton niet meer. Meer nog, zij kunnen zich op elk ogenblik op meerdere plaatsen bevinden. Hieruit kun je het logische gevolg trekken dat de kleinste minderheidsregering toch nog een meerderheid kan vormen, omdat ze meerdere kamerzetels tegelijkertijd kan bezetten, en dus meerdere stemmen kan uitbrengen, waardoor de minderheid steeds de meerderheid heeft. Logisch toch..

   Beantwoorden.
   1. Ik moet mijn hooggeleerde collega prefesser Mendeljew toch opmerkzaam maken op een hiaat in zijn voorstel. Want het mag dan wel zo zijn dat een superpositie van kwantumdeeltjes toelaat dat een minderheid zich op een meerderheid van zetels in de kamer bevindt, edoch zal bij het tellen der stemmen deze golffunctie als een kaartenhuisje ineenstorten zoals collega Schrödinger heeft mogen ondervinden toen die zijn kat naar het parlement stuurde. Verder zal collega Mendeljew het met mij eens zijn dat de fenomenen van de kwantumfysica niet van toepassing zijn op macroscopische objecten zoals het hemellichaam van Maggie De Block. Wat ons meteen leidt naar een andere mogelijke oplossing van het probleem: Zou de minderheid van De Block onder de eigen gravitationele krachten niet kunnen instorten als een zwart gat en daarmee een meerderheid van de kamer kunnen opslokken? Volgens mij kan dit werken als Siegfried Bracke mee in het zwarte gat verdwijnt, want ook in het zwarte gat van Maggie moeten de stemmen geteld worden. Bij het vallen van de regering staat ons dan ook nog eens een prachtige supernova aan het uitspansel te wachten waarbij Hiroshima vergeleken een stinkbommetje was. Collega Mendeljew, vraag jij even aan collega Hawking om dit na te rekenen dan kan het morgen nog in Science?

    Beantwoorden.
    1. Waarde collega Georges, ik moet ootmoedig toegeven dat je gelijk hebt. Ik heb het deeltje De Block over het hoofd gezien. Vermoedelijk heeft dit te maken met mijn hoogbejaarde gezichtsvermogen, ofwel aan mijn mutualiteitsbril van minderwaardige kwaliteit. Met deze rechtgezet. Ik heb Hawking gebeld, maar krijg geen antwoord …

     Beantwoorden.
     1. Over mijn gelijk moeten we niet discussiëren want de wet van Grootjans zegt: G = mc2, waarbij G mijn gelijk is, m het aantal man aan de cafétoog en c de lengte van de cafétoog. En als ik u nu meegeef dat bij ons thuis geen cafétoog staat, waarbij c = 0, dan weet ge het wel zeker? Wat onze vriend Hawking betreft: De batterij van zijn antwoordapparaat zal plat zijn.

    2. Hawking? Was dat niet de wetenschapper die ook nog het bestaan van een ander heel klein deeltje in het parlement voorspelde? Namelijk een werkende hersencel? Andere beweren dat het bestaan ervan hoogst onwaarschiinlijk is. In ieder geval is het tot nu toe nog nooit vastgesteld.

     Beantwoorden.
 3. “Weet je nog toen PS-er Paul Magnette weigerde om het CETA handelsverdrag met Canada te tekenen namens Wallonië ?
  Premier Charles Michel moest toen Europa meedelen dat hij het CETA-akkoord voor België niet kon ondertekenen.

  Alhoewel de onderhandelingen over CETA al twee jaar daarvoor werd afgesloten.
  Ondanks het feit dat minister Paul Magnette het akkoord blokkeerde werd hij niet vervangen door een gewillige minister !

  De PS mocht haar veto stellen en de PS werd niet vervangen !
  En voor onze media was Paul Magnette een held !
  Zo zie je maar hoe het werkt in dit land….“
  Maar we hebben uiteraard ’t zeuneke van de oldtimer die allerhande botsingen ontkent en oproept om volwassen te zijn: hij die steeds een zakdoek onder de mond moet houden wanneer hij spreekt… misschien helpt het pas ontdekte deeltje hem erbij…

  Beantwoorden.

Laat een reactie achter