Zwartepietentekort dreigt bij verschillende overheden

BRUSSEL – Nu de asielcrisis in alle hevigheid woedt en politici van diverse departementen elkaar beschuldigen van nalatigheid en schuldig verzuim, dreigt stilaan een zwartepietentekort bij de de federale overheid. Sinterklaas heeft al laten weten “zelf de handen vol te hebben en geen enkele piet te kunnen missen”.

– door Jan-Pieter De Leugheneire –

Foto: Floris Looijesteijn, Flickr)
Foto: Floris Looijesteijn, Flickr

De opvangcrisis krijgt stilaan de proporties van een klassieke whodunit. Wie draagt nu eigenlijk de verantwoordelijkheid voor het feit dat tal van asielzoekers de nacht in de vrieskou moeten doorbrengen? Premier Leterme (CD&V) claimt dat zijn federale regering in september al klaar was om de problemen het hoofd te bieden en schuift de zwartepiet door naar staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH). Die zou onvoldoende hebben gedaan om de asielprocedure te vereenvoudigen, waardoor tal van asielzoekers nog op de uitkomst van hun aanvraag wachten. Wathelet schuift de zwartepiet op zijn beurt door aan de buurlanden, met wie onderhandelingen aan de gang zijn voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Verder verwees Leterme naar de verantwoordelijkheid van lokale besturen en rekent hij erop dat ook zij mensen zullen opvangen. Maar daartoe moet het opvangbeleid van de federale overheid – onder de bevoegdheid van staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard (PS) – beter worden afgestemd op lokaal niveau. Gisteravond speelde Vincent De Wolf, voorzitter van de conferentie van de Brusselse gemeenten en de uitgelezen persoon om de opvang op lokaal niveau te coördineren, in het canvas-programma Terzake nog meerdere zwartepieten door aan Courard, die hij onder andere verwijt hem niet te hebben uitgenodigd op een vergadering over de problematiek.

Beleidsverantwoordelijkheid

Staatssecretaris  Courard (PS) is als de dood voor de verantwoordelijkheid die een  zwartepietentekort met zich meebrengt.

Courard bond vanochtend de kat de bel aan: “Door al deze beschuldigingen zijn er op sommige beleidsniveaus ernstige tekorten aan zwartepieten ontstaan. Dat zou er op termijn voor kunnen zorgen dat een bepaald beleidsniveau – horresco referens – wel degelijk zijn verantwoordelijk zou moeten opnemen.”

Nochtans ligt de oplossing voor de hand, zo claimt een anonieme bron bij het centrum voor Maatschappelijke Integratie. “Laat elk jaar voldoende asielzoekers toe als zwartepiet. Zo vermijd je tekorten bij de overheid en help je op zijn minst asielzoekers uit Afrika al aan een opvangplaats – ook al is dat in veel gevallen een schouw.”

Courard voelt wel iets voor die denkpiste. “Eind maart 2011 zou een commissie-Winteropvang klaar moeten zijn met het onderzoek naar deze piste, de nodige procedures worden daarvoor opgestart.” Mocht de maatregel er door komen, dan zouden asielzoekers uit Zwart-Afrika die in de winter van 2011-2012 in ons land aankomen, misschien al na drie weken vrieskou als zwartepiet gecoöpteerd kunnen worden door de federale overheid.

0 reacties op "Zwartepietentekort dreigt bij verschillende overheden"

  1. Heerlijke satire.
    Let wel op: wanneer de Zuid-Afrikanen gecoöpteerd worden, met welk budget? Zullen zij in Brussel actief mogen zijn? Best dat de Heilige Sint een verdeelsleutel voorstelt. En hoe zit het met de taalkennis? Examen laten afleggen?
    De humor van droefheid.
    ;-)

    Beantwoorden.

Laat een reactie achter