God beschuldigd van verkrachting

BRUSSEL / DE HEMEL – De onthullingen over het wangedrag van Pol Van den Driessche en Jos Ghysen zetten almaar meer hooggeplaatste vrouwen aan om seksueel misbruik aan het licht te brengen. Een moedige Maria Magdalena openbaarde gisteren in ‘Reyers Laat’ dat ook God de Vader een gewetenloze verkrachter is. Hij die beslist over Goed en Kwaad zou Zijn eigen wetten permanent aan Zijn laars lappen.

Maria Magdalena daalde zelf af naar de studio van ‘Reyers Laat’ om te getuigen bij Lieven Van Gils. Aangesterkt door de moedige verklaringen van Kris Smet in de uitzending van 24 april, die ook het zenit niet onberoerd lieten, besloot ze na enige contemplatie om ook vrouwonterende praktijken uit het firmament te openbaren.

Vooral de apostelen zouden veelplegers zijn
Vooral de apostelen zouden veelplegers zijn

Magdalena sprak over eeuwenlange ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie en agressie. De grens tussen macht en machtsmisbruik is volgens haar ook onder het hemelgewelf akelig dun. Vooral de apostelen zouden veelplegers zijn. “In vergelijking met deze misogyne mannenclub kan je de VRT-toren gerust het aards paradijs noemen. Bartolomeüs is een gewetenloze viespeuk die ik meermaals van me af heb moeten gooien. Judas Iskariot bepotelde en kuste me herhaaldelijk in het bijzijn van anderen, maar ja, geen haan die ernaar kraaide, natuurlijk. Integendeel, ze verspreidden het gerucht dat ik de lichtekooi van het Heilige Schrift ben,” aldus een zichtbaar getroffen Maria Magdalena.

Geen onbevlekte ontvangenis

Aan een verkrachting is Magdalena al die tijd gelukkig ontsnapt, maar haar hartsvriendin Maria was minder fortuinlijk. Maria, die zelf nog te aangedaan is door wat haar 2012 jaren geleden overkwam, stond erop dat Maria Magdalena de waarheid tijdens de uitzending annonceerde. “Mijn goede vriendin Maria werd eeuwenlang zwaar misbruikt, geagresseerd en geterroriseerd door God de Vader zelf. De zogenaamd onbevlekte ontvangenis was in werkelijkheid een gruwelijke verkrachting.” Volgens Maria Magdalena zou de Allerhoogste het geweld nooit geschuwd hebben. “De palm van Zijn hand stond meermaals afgedrukt op Maria haar gelaat; Veronica heeft tot in den treure bloed moeten deppen. Ook bij andere vrouwen kon Hij trouwens moeilijk Zijn handjes thuishouden. ‘God is liefde,’ was altijd het excuus,” getuigt Magdalena.

Op de vraag waarom ze meer dan twee millennia zweeg, antwoordde Maria Magdalena dat de situatie in het hemelrijk spreken niet toelaat. “Ze nemen elkaar daar voortdurend in bescherming. Jozef heeft indertijd nog een zaak willen inspannen, maar hij stond als kleine zelfstandige machteloos tegenover de Almachtige. Vrouwen met feministische inslag worden bovendien stante pede naar de hel gestuurd op hun dag des oordeels, zodat God de Vader en de Zijnen ongestoord verder Hun gang kunnen gaan. Geen enkele feministische golf heeft het baldakijn zo ooit kunnen bereiken.”

Zwaar kruis

Het zit er bovenarms op in het bovenmaanse nu Maria Magdalena en Maria, toch niet de minste heiligen, uit de biecht geklapt zijn. Jezus zou ontroostbaar zijn sinds Hij vernomen heeft dat Hij de vrucht is van een meedogenloze verkrachting en noemt de feiten “een zwaar kruis om dragen”. Het is bijzonder twijfelachtig dat de geplande festiviteiten rond Pasen volgend jaar zullen plaatsvinden, omdat de Heiland pertinent weigert om Zijn Vader in de hemel om aarde nog te vertegenwoordigen. “Dat kan de paus beter doen,” aldus de zwaar aangeslagen Mensenzoon.

Het Opperwezen zelf was niet bereikbaar voor commentaar. Allah, die enkele lichtjaren verder verblijft, liet wel weten erg bevreesd te zijn dat Zijn tweeënzeventig maagden aan het praten slaan en heeft preventief hun tong verwijderd. Via ons wil Hij zich alvast excuseren bij toekomstige mannelijke moslims die het tijdelijke voor het eeuwige wensen te verwisselen, omdat de maagden hierdoor lichtjes beperkt zijn in hun seksuele handelingen. (JI)

 

 

2 reacties op "God beschuldigd van verkrachting"

Laat een reactie achter