Financiënminister Vanackere heft huiswerkbelasting

BRUSSEL – Tegen 2015 moet de federale begroting in evenwicht zijn. Om die doelstelling te halen, kondigde minister van Financiën Vanackere gisterenmiddag een nieuwe maatregel aan: vanaf het aanslagjaar 2013 komt er een bijkomende belasting op huiswerk. Leerlingen van de lagere en secundaire school, die tot hiertoe vrijgesteld waren van belastingen, zullen dus vanaf 2014 een belastingbrief in de bus mogen verwachten.

Kobe Pieters (4) uit Assent: "Het water staat ons al aan de lippen omdat onze ouders beknibbelen op zakgeld."
Kobe Pieters (4) uit Assent: “Het water staat ons al aan de lippen omdat onze ouders beknibbelen op zakgeld.”

Vanackere verdedigt de maatregel als “niet meer dan normaal. Iedereen die werkt, wordt belast. Dus waarom niet leerlingen die huiswerk verrichten? Eigenlijk wordt ons belastingsysteem door deze maatregel een stuk eenvoudiger en transparanter. De belastingbrief die de jongelingen vanaf 6 jaar moeten invullen, zal heel eenvoudig en kindvriendelijk opgesteld zijn. Op die manier worden ze spelenderwijs voorbereid op de rest van hun belastingplichtige leven.”

Net zoals bij het belastingstelsel voor volwassenen zal het systeem voor leerlingen ook werken met belastingschijven. Huiswerk in de hogere opleidingen zoals Latijn-Wiskunde zal dus zwaarder belast worden dan huiswerk bij de opleidingen Houtbewerking. “Dat spreekt voor zich”, licht Vanackere verder toe. “Het abstraheren van grammaticale regels op basis van losse zinsneden uit een dode taal, vergt nu eenmaal meer en intensere arbeid dan een handleiding lezen om kasten waterpas te zetten. Meer huiswerk betekent meer belasting. Op die manier verhogen we de sociale gelijkheid en zwengelen we de democratisering van het onderwijs verder aan.”

Zakgeld

Niet iedereen volgt echter de redenering van Vanackere. Niet in het minst de leerlingen zelf. “Het zijn weer de kleine garnalen die ze moeten hebben, ginderachter in Brussel”, stelt Kobe Pieters (9) uit Assent. “Het is niet aan ons om op te draaien voor de spilzieke onbekwaamheid van die grote piefen, he. Het water staat ons nu al aan de lippen doordat mama en papa moeten beknibbelen op ons zakgeld. Door dit soort van pestmaatregelen kunnen wij ons zelfs niet langer stoepkrijt in verschillende kleuren, maar enkel in het wit veroorloven. Wij zijn wel de toekomst he?!”

Kobe en zijn klasgenootjes hebben nog even om te wennen aan het idee. De belasting wordt enkel geheven op huiswerk dat in 2013 wordt gemaakt en zal dus pas in 2014 aangegeven moeten worden.

Laat een reactie achter