Zes richtlijnen van FOD Volksgezondheid moeten paniek over ebola indammen

BRUSSEL – De FOD Volksgezondheid heeft zes richtlijnen vrijgegeven om de verspreiding van paniek rond ebola te voorkomen. Paniek rond ebola verspreidt zich immers veel sneller en gemakkelijker dan de ziekte zelf.

Paniek kan zich heel snel onder een bevolking verspreiden. (Foto: Bantosch, CC by SA 3.0)
Paniek kan zich heel snel onder een bevolking verspreiden. (Foto: Bantosch, CC by SA 3.0)
  1. Als u tekenen van paniek vertoont, zoals zweten en kortademigheid, begeef u dan rustig richting het dichtstbijzijnde psychiatrisch centrum. Zelfs als u beseft dat zweten en kortademigheid ook de eerste symptomen van een ebolabesmetting kunnen zijn.
  2. Breekt de paniek toch uit, bel dan onmiddellijk een ambulance. Mensen met zichtbare symptomen van paniek kunnen heel makkelijk andere mensen besmetten en moeten derhalve zo snel mogelijk in quarantaine worden geplaatst.
  3. Aangezien paniek zich dus makkelijk verspreidt, vermijdt u überhaupt beter alle contact met anderen. Zeker als zij er paniekerig uitzien.
  4. Kunt u het contact met anderen onmogelijk vermijden, dan is een simpele manier om te testen of de andere paniekerig is, luid ‘BOE’ roepen wanneer die het niet verwacht. De mate waarin de persoon schrikt, is een goede graadmeter voor zijn of haar paniekerigheid.
  5. Ziet u iemand anders panikeren, houd dan zelf het hoofd koel en bel onmiddellijk een ambulance zodat het slachtoffer in quarantaine kan worden geplaatst vóór ie u kan besmetten. Geraakt u toch in paniek, probeer dan toch protocol 2 nog af te werken.
  6. NIET PANIKEREN! Het lijkt evident, maar in feite is de beste manier om niet in een irrationele angstpsychose te geraken simpelweg om niet te panikeren. Zelfs niet als er gegronde reden tot paniek is, is het nog altijd beter om niet toe te geven aan de sluimerende existentiële angst.

Laat een reactie achter