Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) mag niet meer buitenkomen zonder leugendetector

BRUSSEL – Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Wonen, Steden, Inburgering, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Sociale Economie Liesbeth Homans (N-VA) krijgt een leugendetector aan haar zijde. Het toestel moet haar woordvoerder vervangen, die volgens de regering niet langer in staat is om de minister afdoende te beschermen tegen zichzelf.

Voortaan reist deze mobiele leugendetector steeds met Liesbeth Homans (N-VA) mee.

Wegens de schier oneindige hoeveelheid leugens die Liesbeth Homans met de regelmaat van de klok de wereld instuurt zal zij, voorafgaande aan elke publieke uitspraak, aan de polygraaf worden gehangen. Dat werd zonet beslist op het kernkabinet.

Vanaf nu wordt de minister steeds vergezeld van een kabinetsmedewerker met een houten koffertje. Als de minister een boude stelling voelt opborrelen, dan zal de kabinetsmedewerker de minister eerst ondervragen terwijl haar hartslag, bloeddruk en zweetproductie worden gelogd. Door de boude stelling te vergelijken met een van haar controle-uitspraken (bijvoorbeeld ‘racisme is relatief’), zal de kabinetsmedewerker uiteindelijk objectief kunnen beslissen of de minister liegt of niet, en of zij aldus mag overgaan tot een publiek statement of niet.

“Het probleem is nochtans niet dat Liesbeth liegt”, verklaart minister-president Bourgeois deze verregaande motie van wantrouwen tegen zijn superminister. “Het probleem is dat háár leugens veel te makkelijk weerlegd worden door kritische journalisten en mondige burgers. Het brengt de geloofwaardigheid van de andere leugenaars in de Vlaamse en federale regering in gevaar.”

Met de ingreep hoopt de Vlaamse regering de leugens van haar probleemminister eindelijk tot een aanvaardbaar minimum terug te brengen.

2 reacties op "Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) mag niet meer buitenkomen zonder leugendetector"

  1. Ik lieg dus niet. Anders zou ik ook geen strafproces beet hebben. Wat ik zou gezegd hebben HEB IK MET EEN ERG ZATTE KOP GEZEGD. Doch hun nemen me erg serieus. Ze halen heelder stukken zinnen uit hun context. En dat ik ze schoffeer. Anderen gaan betogen, is ook niet OK. Ik mail ze en prompt gaan ze dat afdrukken en aan de politie voorleggen. De politie heeft me (blijkbaar) tussen de hopeloze gevallen gezet. Als die AL mijn zatte mails erop moeten nalezen zijn ze ferm klaar.

    Beantwoorden.

Laat een reactie achter