UGent voert quota in voor rechtse filosofen

Omdat rechtse filosofen ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs, zal de UGent voor die specifieke doelgroep quota invoeren. Rechtse filosofen zijn niet te spreken over de ‘doorgeslagen linkse’ maatregel bedoeld om hen te beschermen.

Boudry is niet te spreken over de linkse maatregel om rechtse minderheden ook een stem te geven.

De universiteit vreest dat de linkse pensée unique in academische kringen rechtse filosofen de mond snoert met politiek correcte en postmoderne dwaalgedachten. Ze komt met een resem maatregelen om de diversiteit op te krikken en legt quota op. Tegen 10 mei 2033 (een symbolische datum, nvdr.) moét minstens 50% van de filosofen expliciet rechts zijn.

Maar rechtse denkers doen die quota af als een ‘veel te linkse maatregel,’ ‘bepampering’ en ‘doorgeschoten verheerlijking van diversiteit.’ “Wij willen niet betutteld worden en weigeren te werken in een omgeving waar cultuurmarxisten oververtegenwoordigd zijn”, stelt filosoof Maarten Boudry.

“Bovendien zijn zulke quota discriminerend voor linkse denkers”, aldus nog Boudry, die overweegt een klacht in te dienen bij Unia omdat hem een leerstoel Wetenschapsfilosofie werd aangeboden.

Volgens een bekende Vlaamse zwarte feministische transgenderfilosoof met slechts één arm schrikt het woord ‘quota’ rechtse denkers af: “Het is daarom beter om ze ‘temporary special measures’ te noemen om een decennialange scheefgegroeide situatie eindelijk rechts te trekken. Zodra de wereld inziet dat een ultrarechts denker ook een prima leider kan zijn, kunnen de tijdelijke maatregelen weer afgevoerd worden.”

Excuusfascist

Linkse filosofen willen naar eigen zeggen niet liever dan het gelaat van de rechtse Ander verwelkomen tijdens vakgroepvergaderingen, maar de rechtse filosofen blijven weg omdat ze weigeren om de ‘excuusfascist’ te worden die in die hoedanigheid in allerlei raden moet gaan zetelen. “Ik wil op basis van mijn talenten en verdiensten aangeworven worden, niet op basis van mijn politieke kleur,” besluit Boudry.

5 reacties op "UGent voert quota in voor rechtse filosofen"

Laat een reactie achter